5. trinn på Lilleby skole skal sende meldinger til den internasjonale romstasjonen

Lilleby skole er med på Astro Pi «Mission Zero» for de minste, hvor elevene skal programmere og sende et budskap til en datamaskin ombord på den internasjonale romstasjonen (ISS). Fristen for å delta er 26. november.

5. trinn ved Lilleby skole er en ivrig klasse på 18 elever og starter allerede denne uken prosjektet deres, ledet av lærer Berit Ringen Grundstad og pensjonist Bjørn Lien som bor i bydelen hvor Lilleby skole ligger.

Introduksjon til prosjektet

Den Internasjonale Romstasjonen (ISS) er en stor romstasjon, hvor det til enhver tid bor minst seks astronauter/kosmonauter. Første byggetrinn ble skutt opp i 1998 og har vært bebodd siden november 2000.

Bjørn forteller at denne uken skal de starte med å se en kort presentasjonsvideo fra den europeiske og amerikanske romfartsorganisasjonen ESA og NASA. Deretter skal de se en video hvor ESA astronaut Tim Peake viser frem datamaskinen som heter Astro Pi, mens han var ombord på den internasjonale romstasjonen i fjor.

Disse videoene har Bjørn Lien valgt ut fordi de forteller på en fin måte hva det handler om og er lette å forstå. Til slutt viser han de bilder fra utfordring rundt mission Zero, og drøfter litt rundt dette med programmering. Når elevene har blitt introdusert for prosjektet, skal de arbeide med selve budskapet de skal sende opp i verdensrommet.

Programmere på Astro Pi

Astro Pi er en datamaskin, og på ISS er det to. Vi skal sende våre budskap/hilsener til en av disse, og våre hilsener vil rulle over skjermen i 30 sekunder. Astro Pi har en matrise 8×8 piksler, det vil si 64 i alt. Det er nok til å lage et tegn, som en bokstav eller tall. En vanlig mobiltelefon har mer enn 27 millioner piksler, og er bedre egnet til å sende bilder og video.

Når det etter deet kommer til programmeringen kommer de til å jobbe sammen på det i klasserommet. For å programmere en Astro Pi i prosjektet mission Zero, brukes en nettsidebasert emulator som ser ut som en Astro Pi datamaskin og lar deg skrive kode som du kan se kjøre på den virtuelle datamaskinen. Når de er fornøyde med koden, sendes den inn og ut i rommet gjennom dette verktøyet.

Deres budskap blir i praksis en kort setning, eksempelvis «Greetings to ISS from 5th grade Lilleby!». De sender hva de vil innenfor rammene av 30 sekunder, og hvor raskt tegnene vil «rulle» over skjermen. I praksis vil det være plass til ca. 38 tegn. Elevene vil arbeide i grupper på maksimalt fire, og utformer budskapene. De bestemmer også forgrunns- og bakgrunnsfarver.

Oppsummert må en hilsen må først inneholde en temperaturavlesning av temperaturen i ISS. Deretter kommer hilsenen. Elevene skal altså bestemme hva som skal stå, samt farver på bakgrunn og tekst. De kan også sende enkel grafikk, som et hjerte.

Høres dette ut som noe for deg og din klasse? Sjekk ut prosjektsiden på esero.no og gå igang før fristen går ut 26. november.

Oppdatering (sak fra Adresseavisen, mandag 13. november 2017):

Adresseavisen, mandag 13. november 2017

Elever ved Lilleby skole

Elever ved Lilleby skole

Datamaskinen på ISS som elevene skal sende et budskap til

Datamaskinen på ISS som elevene skal sende et budskap til

Den internasjonale romstasjonen

Programmet elevene bruker for å sende meldingen til romstasjonen

ESA astronaut Tim Peake holder en Astro Pi ombord på ISS