Kunnskapsministeren lot seg begeistre

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte NAROM og Andøya Space Center på tirsdag sammen med sin kollega Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Statsrådene ble orientert om virksomheten og framtidsplanene ved romsenteret, og fikk også møte lærerne som deltar på årets nordiske lærercamp.

 

Romfartsleir for nordiske lærere på Andøya Space Center

Lærere fra hele Norden er samlet på Andøya Space Center for å delta på romfartsleir. Deltakerne skal blant skyte opp sin egen rakett, og delta på oppdrag med Romskipet Aurora. Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen foretok den offisielle åpningen av leiren.

 

Raketter i skolen – gratis lærerkurs

Ønsker du å lære hvordan man anvender Newtons lover og bevegelsesligningene for å gjøre beregninger på en rakett? Nå har du mulighet til å delta på et morsomt og spennende kurs for lærere på ulike steder i landet høsten 2017, helt gratis.

 

Norske vinnere i Cassini-konkurransen

Elever fra hele landet har sendt inn flotte tekster hvor de har begrunnet hva de ville ha forsket på hvis de hadde vært «Forsker for en dag».

 

Ledige stillinger: Romfart og undervisning i et spennende og internasjonalt miljø

NAROM har fått økt sin statlige grunnfinansiering og øker derfor sine aktiviteter. Det betyr også at vi skal nå utvide staben med fire nye faste stillinger. Søknadsfristen er 10.juli.

 

Ledig stilling: Har du lyst å bli leder av Romskipet Aurora?

Det er ikke alle som kan si at de har vært sjef for et romskip, men nå har DU muligheten foran deg. Romskipet Aurora trenger en ny leder og søknadsfristen går ut 1. juli 2017.

 

NAROM får større statlig grunnfinansiering

Regjeringen har i forslag til revidert nasjonalbudsjett økt grunnfinansieringen til NAROM med 6,6 millioner kroner. – Dette er svært gledelig og gir oss muligheter for økt aktivitet, flere ansatte og utbygging i Oksebåsen, sier daglig leder Arne Hjalmar Hansen.

 

Under polarhimmelen – Ledige plasser på gratis videreutdanningskurs for lærere

Lærere fra Norge, Sverige og Finland inviteres til deltakelse videreutdanningskurset under polarhimmelen. Kurset gir 10 studiepoeng (ECTS), og er utviklet for lærere som underviser i naturfag eller fysikk enten på ungdomsskole eller videregående skole. Kurset er gratis, og gjennomføres ved Andøya Space Center. Kurset har noen få ledige plasser som er åpen å søke på innen 1.juni. De første kvalifiserte søkerne vi få tilbud om studieplass.

 

Naturfagsdidaktikk og verdensrommet – videreutdanningskurs for nordiske lærere

Lærere fra Norge, Sverige og Finland inviteres til deltakelse på et nytt videreutdanningskurs i naturfagsdidaktikk. Kurset gir 10 studiepoeng (ECTS), og er utviklet for lærere som underviser i naturfag på ungdomstrinnet og samt videregående skole/gymnasiet. Kurset er gratis, og gjennomføres ved Norsk Romsenter i Oslo.

 

Verdensrommet og satellitter i undervisningen – gratis etterutdanningskurs for nordiske lærere

Hva med å gi elevene dine muligheten til å bygge satellitter i klasserommet? Lærere i ungdomsskolen eller på videregående/gymnasium i Norge, Sverige eller Finland inviteres til etterutdanningskurs på Andøya Space Center, der kursets innhold også når relevante læreplanmål i de ulike landene.