Ole Martin vant årets NIFRO-pris

NIFRO-prisen 2021 går til Ole Martin Borge fra NTNU for en masteroppgave hvor han har utviklet matematiske modeller som vil gjøre det lettere for satellitter å spore plankton i havet.

 

En av våre pedagoger har fått publisert en vitenskapelig artikkel i tidsskriftet Acta Astronautica om et av våre undervisningsprosjekt – En romekspedisjon

En av våre egne pedagoger, Laila Dragvik, har nylig fått publisert en artikkel i dette tidsskriftet under tittelen: «A space expedition for early elementary and preschool».

 

Løsninger på Teddynautens julekalender

Takk til alle dere som har vært med i julekalenderen vår. Følg med 5. januar, da annonserer vi den heldige vinneren av en egen Teddynaut.

 

NAROM endrer navn til Andøya Space Education

Fra og med i dag 1. desember 2020 bytter NAROM navn til Andøya Space Education, og skal fortsatt være et nasjonalt senter i tråd med mandatet fra Kunnskapsdepartementet ved å arbeide aktivt for økt rekruttering til realfag og teknologi blant barn og unge, samt bidra til rekruttering til norsk romvirksomhet.

 

Bli med på Teddynautens adventskalender og vinn din egen Teddynaut

Vi går inn i adventstiden, og for første gang skal Teddynauten gi deg en adventskalender. Det betyr 24 dager med spennende tema om verdensrommet og jorden.

 

100 digitale deltakere var påmeldt webinar om fremtidige muligheter for studenter på Andøya Space

19. november ble det avviklet et webinar som hadde som ambisjon å høre fra studenter og studentorganisasjoner over hele landet om hva de ønsker og drømmer om av praktisk, romfaglig utdanning på Andøya.

 

NTNU og Andøya Space knytter strategiske bånd som skal styrke Norges rolle som romnasjon

NTNU og Andøya Space konsern skal gjennom strategisk og prosjektrettet samarbeid bidra til å styrke hverandres virksomhet innen forskning, utdanning og næringsutøvelse, heter det i en nytegnet samarbeidsavtale mellom de to partene.

 

Åpent webinar for studenter: Andøya Space – fremtidige muligheter for studenter

Andøya Space er i gang med oppbygningen av en oppskytningsbase for bæreraketter som skal kunne plassere små satellitter i polar og solsynkron bane. Dette gir mange spennende muligheter i rombransjen i Norge.

 

Skolene i Vesterålen og NAROM finner sammen

I dag fredag 23. oktober inngikk NAROM og Regionalt kompetansekontor for Vesterålen og Lødingen (RKK) en samarbeidsavtale.

 

Idag fyller NAROM 20 år: – En utrolig spennende reise forteller Arne Hjalmar Hansen

Det var stor fest på Andøya da daværende statsråd Trond Giske foretok den offisielle innvielsen av NAROM fredag 20. oktober 2000. 20 år senere ser vi tilbake på årene som har gått og snakker med daglig leder Arne Hjalmar Hansen om hvordan det hele startet og årene som ligger foran.