STARBURST er i gang!

15 norske studenter er tatt ut som deltakere i et helt nytt studentprosjekt som skal rekruttere til norsk romindustri. Prosjektet har fått navnet «STARBURST», og er et samarbeid mellom Kongsberg Gruppen og NAROM. Deltakerne skal blant annet skyte opp en rakett fra Andøya i august.

 

Magne vant årets NIFRO-pris

Magne Alver Normann vant årets NIFRO-pris for beste masteroppgave innen romteknologi og romvirksomhet. Prisen er etablert av Norsk industriforum for romvirksomhet (NIFRO) i samarbeid med NAROM, og ble delt ut 9. februar under den årlige Space Dinner i Oslo.

 

HVA TENKER DU OM VERDENSROMMET?

Er du elev eller lærer og liker du romfart og verdensrommet? Da kan du å hjelpe til med å skape nye og spennende undervisningsaktiviteter med verdensrommet som tema.

 

Nordiske lærere samles på Andøya i juni

Lærere fra hele Norden inviteres til Andøya i juni for å delta på romfartsleir på Andøya Space Center. Deltakerne skal blant skyte opp sin egen rakett, og delta på oppdrag med Romskipet Aurora. Siste frist for påmelding er 1. april.

 

Ledige kursplasser på videreutdanningskurs i 2017

Underviser du i naturfag, geografi eller geofag i grunnskolen eller videregående skole i ett av de nordiske landene? Da kan du nå søke på en rekke spennende videreutdanningskurs i 2017 med verdensrommet som læringsarena. Kursene er gratis og gir 10 studiepoeng, og innholdet er knyttet til aktuelle kompetansemål innen relevante læreplaner for grunnskolen og videregående skole/gymnasiet i de nordiske landene.

 

Cassiniforsker for en dag

«Cassiniforsker for en dag» er en skrivekonkurranse for elever i alderen 10-18 år, og er nå åpen for påmelding. Konkurransen er satt i gang for å gi elever en forsmak på hvordan det er å være romforsker og romingeniør. Som en del av denne konkurransen har mange forskere fra bl.a. NASA og ESA satt av verdifull tid for å ta bilder med Cassini som går i bane rundt Saturn.

 

Andøya Mission Control er populært!

I høst har mange skoler rundt om i landet fått gjøre rom-oppdrag i eget klasserom ledet av en «Mission Commander» fra Romskipet Aurora på Andøya.

 

Jul i Romskipet Aurora!

Romskipet Aurora er et spennende og populært besøks-og læringssenter knyttet til Andøya Space Center. Nå inviteres det også til jul i romskipet!

 

Lærerkurs: Ta et dypdykk i vitenskapen bak nordlyset

Hva skal til for at det kan bli nordlys? Lær mer om hva som ligger bak nordlyset i Under polarhimmelen – et kurs for nordiske lærere med feltsamling på Andøya Space Center

 

NAROM og EU samarbeider om verdensrom og romfart

NAROM har inngått et samarbeid med det EU for å skape entusiasme for realfag og romfart hos barn og unge. Dette skal skje gjennom prosjektet «Space Awareness» som er finansiert av EU. NAROM skal ha ansvar for formidling av innholdet i prosjektet og rekruttering til dets aktiviteter innenfor de nordiske landene.