100 digitale deltakere var påmeldt webinar om fremtidige muligheter for studenter på Andøya Space

19. november ble det avviklet et webinar som hadde som ambisjon å høre fra studenter og studentorganisasjoner over hele landet om hva de ønsker og drømmer om av praktisk, romfaglig utdanning på Andøya.

 

NTNU og Andøya Space knytter strategiske bånd som skal styrke Norges rolle som romnasjon

NTNU og Andøya Space konsern skal gjennom strategisk og prosjektrettet samarbeid bidra til å styrke hverandres virksomhet innen forskning, utdanning og næringsutøvelse, heter det i en nytegnet samarbeidsavtale mellom de to partene.

 

Åpent webinar for studenter: Andøya Space – fremtidige muligheter for studenter

Andøya Space er i gang med oppbygningen av en oppskytningsbase for bæreraketter som skal kunne plassere små satellitter i polar og solsynkron bane. Dette gir mange spennende muligheter i rombransjen i Norge.

 

Skolene i Vesterålen og NAROM finner sammen

I dag fredag 23. oktober inngikk NAROM og Regionalt kompetansekontor for Vesterålen og Lødingen (RKK) en samarbeidsavtale.

 

Idag fyller NAROM 20 år: – En utrolig spennende reise forteller Arne Hjalmar Hansen

Det var stor fest på Andøya da daværende statsråd Trond Giske foretok den offisielle innvielsen av NAROM fredag 20. oktober 2000. 20 år senere ser vi tilbake på årene som har gått og snakker med daglig leder Arne Hjalmar Hansen om hvordan det hele startet og årene som ligger foran.

 

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim besøker Andøya Space

Andøya Space har i dag hatt hyggelig besøk av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i forbindelse med Regjeringens arbeid med den nye nordområdemeldingen.

 

CanSat som skoleprosjekt passer i mange fag og på ulike kunnskapsnivå

Vel 20 pedagoger fra vitensentre og skoler var samlet denne uken på Andøya Space for å sammen se hvordan CanSat-prosjektet kan være nyttig i fagfornyelsen.

 

Cathinka fra Lofoten Glass skal produsere nordlyskunst til Spaceship Aurora

Det som skal bli den nye utsmykningen i Spaceship Aurora er nå avgjort. Daglig leder i NAROM, Arne Hjalmar Hansen har signert en avtale med kunstneren Cathinka Mæhlum fra Lofoten Glass i Kabelvåg.

 

Oppdrag: Solstorm i Andøya Mission Control følger alle motivasjonens regler når det kommer til elevers engasjement og motivasjon i naturfag

Veroninca Danielsen ved Universitetet i Oslo har skrevet en masteroppgave i fysikkdidaktikk der hun har sett nærmere på Andøya Mission Control som læringsverktøy i naturfag.

 

Nå er det åpent for å nominere masteroppgaver innen romvirksomhet og romteknologi til NIFRO prisen 2021

NIFRO Prisen er norsk industriforum for romvirksomhets (NIFRO) sin pris til den beste masteroppgaven innen romvirksomhet og romteknologi. Prisen er på kr 20 000,- NOK, og har blitt delt ut siden 2013.