Arbeidet er i gang med «Reisen til Mars»

Ved Romskipet Aurora på Andøya Space Center er man godt i gang med å lage et nytt oppdrag. «Reisen til Mars» skal tilby de besøkende en helt ny ferd ut i verdensrommet, og skal befeste romskipet som et unikt og fremtidsrettet besøks- og opplevelsessenter.

 

Ledige kursplasser på gratis videreutdanningskurs

Underviser du i naturfag, geografi eller geofag i grunnskolen eller videregående skole i ett av de nordiske landene? Videreutdanningskurset «Geologi i skolen» har noen få ledige plasser, og er knyttet til aktuelle kompetansemål innen relevante læreplaner for grunnskolen og videregående skole/gymnasiet i de nordiske landene. Kurset er gratis og gir 10 studiepoeng

 

NAROM og Lektor2-ordningen

NAROM har i flere år samarbeidet med skoler over hele landet gjennom Lektor2-ordningen som finansieres av Kunnskapsdepartementet. Målet med ordningen er å få et tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv i arbeidet med å få flere til å velge realfag og teknologi.

 

Den nordiske CanSat konkurransen 2017 er i gang!

Hvert år siden 2009 har elever fra videregående skoler rundt om i de nordiske land deltatt i den nordiske CanSat konkurransen som blir arrangert av NAROM. I år er intet unntak, og årets konkurranse går av stabelen i april på Andøya Space Center.

 

Spennende romkonkurranse for barn og ungdom

Barn og ungdom fra Norge inviteres med i europeisk konkurranse om verdensrommet.

 

STARBURST er i gang!

15 norske studenter er tatt ut som deltakere i et helt nytt studentprosjekt som skal rekruttere til norsk romindustri. Prosjektet har fått navnet «STARBURST», og er et samarbeid mellom Kongsberg Gruppen og NAROM. Deltakerne skal blant annet skyte opp en rakett fra Andøya i august.

 

Magne vant årets NIFRO-pris

Magne Alver Normann vant årets NIFRO-pris for beste masteroppgave innen romteknologi og romvirksomhet. Prisen er etablert av Norsk industriforum for romvirksomhet (NIFRO) i samarbeid med NAROM, og ble delt ut 9. februar under den årlige Space Dinner i Oslo.

 

HVA TENKER DU OM VERDENSROMMET?

Er du elev eller lærer og liker du romfart og verdensrommet? Da kan du å hjelpe til med å skape nye og spennende undervisningsaktiviteter med verdensrommet som tema.

 

Nordiske lærere samles på Andøya i juni

Lærere fra hele Norden inviteres til Andøya i juni for å delta på romfartsleir på Andøya Space Center. Deltakerne skal blant skyte opp sin egen rakett, og delta på oppdrag med Romskipet Aurora. Siste frist for påmelding er 1. april.

 

Ledige kursplasser på videreutdanningskurs i 2017

Underviser du i naturfag, geografi eller geofag i grunnskolen eller videregående skole i ett av de nordiske landene? Da kan du nå søke på en rekke spennende videreutdanningskurs i 2017 med verdensrommet som læringsarena. Kursene er gratis og gir 10 studiepoeng, og innholdet er knyttet til aktuelle kompetansemål innen relevante læreplaner for grunnskolen og videregående skole/gymnasiet i de nordiske landene.