Logg inn på Minside (Mypage)

På Minside kan du gjøre følgende:

  • Gjøre endringer i profilen din
  • Melde deg av eller på NAROMs nyhetsbrev
  • Se på delte filer fra kursene du har deltatt på
  • Hente programmet til kurset du deltar på

Trykk på innloggingsknappen under og skriv inn epostadressen din. Hvis du har deltatt eller vært foreleser på et av NAROMs kurs, vil du deretter få en epost med en lenke som du bruker for å få tilgang til profilen din.


At Mypage you can do the following:

  • Make changes to your profile
  • Opt-out or on NAROMs newsletter
  • View shared files from the courses you have attended
  • View or download course programmes

Press the login button below and enter your email address. If you have participated or been a lecturer on one of NAROMs courses, you will then get an email with a link. Use that link to access your profile.

Din forespørsel om tilgang er godkjent. Vennligst sjekk din e-post

Din forespørsel om tilgang ble avvist

E-post