Din forespørsel om tilgang er godkjent. Vennligst sjekk din e-post

Din forespørsel om tilgang ble avvist

E-post

Du har allerede sendt inn en søknad. Vennligst sjekk din e-postkonto, og muligens spam-katalogen.

Din forespørsel har blitt avslått.

E-posten du oppga er ikke en gyldig e-postadresse. Vennligst kontroller skrivemåten. Husk at e-postadresser ikke kan inneholde æ, ø, og å

Takk for din interesse. Din søknad vil bli vurdert av NAROM etter at søknadsfristen har gått ut.

E-post
Fornavn
Etternavn
Nåværende arbeidssted/skole
Faglig bakgrunn
Hvorfor ønsker du å delta?

Nordic ESERO - CanSat for Nordiske lærere

Beskrivelse

NAROM samarbeider med Skolelaboratoriet ved NTNU og Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) for å arrangere kurs for videregående skole, elever og lærere. Cansat er et læringsprosjekt som går ut på å konstruere og bygge en liten satellittmodul (sonde) og som er relativt billig for skolene å gjennomføre. Man kan selv velge hvor mye man vil gjøre ut av det og hvor mye tid man vil bruke, og det gir elevene mulighet til å ha ansvaret for et prosjekt, sette opp budsjett, lage mekaniske og elektroniske løsninger og programmere elektronikken. Selve hjertet i satellittmodulen består av et elektronikk-kort med mikrokontroller (Arduino) som er enkel å programmere og er utviklet bl.a. for å lære elever programmering. Utfordringen (for gruppen med elever) er å holde seg innenfor kostnadsrammer og begrensninger i tidsbruk, vekt og ikke minst volum siden satellittmodulen skal bygges inn i en 0,33 liters brusboks (CanSat).

CanSat'en skal kunne slippes fra en rakett, en drone eller en ballong, og sveve tilbake til bakken i fallskjerm. På vei ned skal den gjøre ulike målinger som sendes til en bakkestasjon. En CanSat inneholder instrumenter, strømforsyning, databehandlingsenhet og kommunikasjonssystem som i virkelige satellitter. Les mer om CanSat-konseptet og tilgjengelige undervisningsressurser her.

CanSat er blitt et internasjonalt vellykket konsept og tilbyr studenter og elever et spennende og lærerikt "rom-prosjekt", for å skape økt interesse for realfagene og teknologi. Konseptet passer godt inn i faget Teknologi og forskningslære i den videregående skolen og valgfagene Teknologi i praksis, Programmering og Forskning i praksis i ungdomsskolen.

Dersom du ønsker litt repetisjon av programmering av Arduino, vurder å delta på Arduino - Grunnkurs i programmering mandag 14. september samme sted. Det tas forbehold om videreføring av samarbeidsavtale med ESA og  Skolelaboratoriet ved NTNU.

Tid: Oppstart tirsdag 15. september kl 0830 - avslutning onsdag 16. september kl 1500

Sted: NAROM ved Andøya Space Center

Påmelding: Påmeldingen skjer via skolelab.no. Registrer deg og meld deg på kurset: Nordic ESERO - CanSat for Nordiske lærere.

Søknadsfrist: Fortløpende påmelding frem til onsdag 19. august 2020. Maks 24 plasser.

Kursholdere: Odd-Einar Cederval Nervik og Bente Jensen ved NAROM og Nils Kr. Rossing Skolelaboratoriet ved NTNU

Målgruppe:

 • Lærere på vgs som underviser Teknologi og forskningslære
 • Lærere i ungdomsskolen som underviser Teknologi i praksis, Programmering, Forskning i praksis og Teknologi og design.


Kursavgift: Kurset gjennomføres som en del av Nordic ESERO prosjektet og er gratis for deltakere fra Norge, Sverige og Finland. Dersom man trekker seg fra kurset etter 3. september eller ikke møter opp vil man bli fakturert NOK 800,- 

Kostnader kost og losji: Kost og losji dekkes av NAROM.

Reisekostnader: Man må selv bestille og betale reise, men man kan i etterkant av kurset søke om 50% reisestøtte (maks 2000 NOK).

Overordnet læringsutbytte: Målet med kurset er å gi nordiske realfagslærere i videregående skole og ungdomsskole en generell innføring i et romrelatert prosjekt som kan tas i bruk i undervisningen på egen skole.

Læringsutbytte:

 • praktisk erfaring med elektronikk og måleteknikk
 • erfaring med å bygge en sonde med elektroniske sensorer
 • introduksjon til programmering av Arduino
 • praktisk arbeid med datalogging og overføring av måledata mellom sonde og bakkestasjon via radio.
 • eksempler på bruk av CanSat i undervisningen

Faglig innhold (bl.a):

 • Forelesninger om CanSat, bruk av elektronikk og sensorer, trådløs overføring og lagring av data
 • Introduksjon til Arduino programmering
 • Praktisk arbeid, bygging, lodding og testing
 • Eksempler på hvordan du kan bruke CanSat i undervisningen din

Samarbeid

Kurset arrangeres i samarbeid med Skolelaboratoriet ved NTNU.

Nøkkelinfo

 • Sted: Andøya Space Center
 • Første kursdag: 15.09, 2020
 • Siste kursdag: 16.09, 2020