Din forespørsel om tilgang er godkjent. Vennligst sjekk din e-post

Din forespørsel om tilgang ble avvist

E-post

Du har allerede sendt inn en søknad. Vennligst sjekk din e-postkonto, og muligens spam-katalogen.

Din forespørsel har blitt avslått.

E-posten du oppga er ikke en gyldig e-postadresse. Vennligst kontroller skrivemåten. Husk at e-postadresser ikke kan inneholde æ, ø, og å

Takk for din interesse. Vennligst sjekk din innboks (og eller spam-katalog) for å fortsette søknadsprosessen.

E-post

Nordic ESERO - Lærerkurs - Jordobservasjon - Oslo

 • Tidligere kurs i jordobservasjon Foto: NAROM
 • Tidligere kurs i jordobservasjon Foto: NAROM
 • Eksempelbilde fra Sentinel Hub
 • Eksempelbilde fra Sentinel Hub
 • Sentinel Hub

Beskrivelse

Innledning/beskrivelse:

KURSET ER AVLYST

 

«Flere øyne på himmelen» flyr rundt jorden, og kontrollerer nøye egenskapene til planeten vår. Dette er satellitter spesialisert på mange ting, og flere har i oppgave å overvåke «helsen til hjemmet vårt». Klima, klimaendringer, miljø og bærekraftig utvikling er viktige og aktuelle fag, og hvor satellitter gir oss verdifull innsikt.

Vi har et verktøy som kan være med å øke motivasjonen for læring, og som har overføringsverdi til flere emner og fag. Gjennom å bruke, forstå og jobbe med satellittbilder og praktiske øvelser, kan vi oppfylle flere læringsmål fra forskjellige fagområder. Noen eksempler er fysikk, kjemi, matematikk, biologi, geologi og teknologi. Derfor kan vi bruke dette inspirerende verktøyet for å skape økt interesse, forståelse og entusiasme for realfagene.

Målgruppe: Realfagslærere, videregående skole / 10. klasse

Læringsutbytte: Kurset skal gi realfagslærere et bedre grunnlag for å aktualisere/videreutvikle undervisningen med bruk av teamet «Helsen til vår planet» (jord observasjon, klima osv.)

Dere vil få:

 • økt forståelse for jordobservasjon, og hvordan man kan bruke dette for å overvåke planeten vår
 • økt bevissthet for hvordan klima kan brukes til å oppnå læringsmål i andrefagområder
 • økt trygghet i bruk av verktøyene Google Earth og satellittgalleriet EO Browser
 • økt trygghet i bruk av metoden: fra satellittbilder til eksperimenter på stedet
 • økt trygghet i bruk av GPS som verktøy

Faglig innhold (bl.a):

 • forelesning om jordobservasjoner og klima - metodikk for bruk i skolen
 • introduksjon til satellittnavigasjon og hvordan du kan bruke dette som verktøy i skolen
 • oversikt og eksempler på metodikken: fra satellittbilder til eksperimenter på stedet
 • bruk av "Google Earth" for å utforske klimarelaterte problemstillinger
 • bruk av satellittportalen "EO Browser"

Kursavgift: Kurset er gratis og arrangeres som en del av Nordic ESERO prosjektet (esero.no)

Kontaktperson: Bent Myhre, mobil 908 54 537, post@esero.no

Tid og sted: Tirsdag 8. mai 2018 - Utdanningsforbundets konferansesenter, Lærernes hus, Osterhausgate 4a , Oslo. Forbehold om nok deltakere.

Samarbeid

Kurset arrangeres i samarbeid med Utdanningsforbundet.

Nøkkelinfo

 • Målgruppe: Lærere
 • Sted: Oslo
 • Første kursdag: 08.05, 2018
 • Siste kursdag: 08.05, 2018
 • Siste dag for påmelding: 30.04, 2018