Heading

I tillegg til kurs tilbyr NAROM gratis læringsressurser som passer til bruk i grunnskolen, men som også kan brukes på høyere trinn med litt tilpasning. Sjekk ut alle mulighetene under:
NAROM tilbyr i 2018 en rekke ulike kurs for lærere i Norge, Sverige og Finland, kursene arrangeres rundt om i disse tre landene og har varighet fra 3 timer til 5 dager. Verdensrommet har en sentral plass i læreplanene for grunnopplæringen. Derfor er NAROM særlig aktiv i forhold til kompetanseløft av lærere i realfag og romrelaterte temaer. Les mer om kursene under:

 • Nettbasert lærerkurs - Andøya Mission Control
  • 05 februar, 2018
  • Nettbasert
 • Kurs for lærere - Vårt strålende univers (Tekna) - Andøya Space Center
  • 08 mars, 2018
  • Andøya Space Center
 • Lærerkurs - Andøya Mission Control - Alta ungdomsskole
  • 08 mars, 2018
  • Nettbasert
 • Kurs for lærere: Raketter i skolen - Rana
  • 16 april, 2018
  • Mo i Rana
 • Nettbasert lærerkurs - Andøya Mission Control
  • 16 april, 2018
  • Nettbasert
 • Nordic ESERO - Lærerkurs - Jordobservasjon - Oslo
  • 08 mai, 2018
  • Oslo
 • Andøya Mission Control - Science Camp Trondheim
  • 22 juni, 2018
  • Nettbasert
 • Nordic Teachers Space Camp 2018 - Andøya Space Center
  • 03 august, 2018
  • Andøya Space Center
 • Nordic ESERO - Climate research in polar landscapes - Svalbard
  • 16 August, 2018
  • Longyearbyen
 • Nettbasert lærerkurs - Andøya Mission Control
  • 03 september, 2018
  • Nettbasert
 • Nordic ESERO - CanSat for nordiske lærere - Trondheim
  • 17 september, 2018
  • Trondheim
 • Nordic ESERO - Rakettfysikk i skolen - Oslo
  • 19 september, 2018
  • Oslo
 • Fysikken i fokus - lærersamling - Andøya Space Center
  • 24 september, 2018
  • Andøya Space Center
 • Lærerkurs: Fly ditt eksperiment med drone - Trondheim
  • 24 september, 2018
  • Trondheim
 • Nordic ESERO - Jordobservasjon - Rogaland
  • 28 september, 2018
  • Jærmuseet
 • Nordic ESERO - Astronomy - Andøya Space Center
  • 12 November, 2018
  • Andøya Space Center
 • Nordic ESERO - CanSat for nordiske lærere - Trondheim
  • 14 november, 2018
  • Trondheim
 • Nordic ESERO - Verdensrom og programmering
  • 22 november, 2018
  • Oslo
 • Nettbasert lærerkurs - Andøya Mission Control
  • 03 desember, 2018
  • Nettbasert
 • Yrkesfaglærerkurs - Romapplikasjoner med mikrokontroller - Andøya Space Center
  • 06 desember, 2018
  • Andøya Space Center

Din forespørsel om tilgang er godkjent. Vennligst sjekk din e-post

Din forespørsel om tilgang ble avvist


E-post


Siste fra bloggen

 • Regjeringen satser på NAROM

  I forslaget til statsbudsjett for 2019 foreslår Regjeringen å øke grunnbevilgningen til NAROM fra 15,4 til 16.2 millioner kroner, dvs en økning på 0,8 millioner.

 • Norske studenter deltok på verdens største romkongress

  Dette året var det ikke bare norske aktører tilstede på International Astronautical Congress (IAC), men også flere norske studenter tok turen til verdens største romkongress som foregikk i Bremen, Tyskland.

 • FIRST LEGO League 2018 - Utfordringer i verdensrommet

  FIRST LEGO League i Skandinavia er et kunnskaps- og teknologikonkurranse som inspirerer barn og unge i alderen 6–16 år til å bli morgendagens ingeniører, forskere og problemløsere. Gjennom samfunnsaktuelle oppdrag og en robotbyggekonkurranse, får deltakere fra hele verden oppleve vitenskap og teknologi på en engasjerende og spennende måte.

 • Lærerkurs i 2019: Klimaforskning i polare landskap

  Klimaendringene er for tiden et av de mest relevante temaene, og konsekvensene av klimaendringene øker. Samfunnet, og spesielt de neste generasjonene, trenger å bli informert og må forstå betydningen av våre handlinger og hvilke konsekvenser dette har i fremtiden.

 • Lærerkurs i 2019: Geologi i skolen

  Hver stein du går på forteller historien om vår planet. Geologi er nøkkelen til å forstå landskapet og å utforske klimahistorien. Dette videreutdanningskurset for lærere fokuserer på temaer som landskapsformasjonen rundt oss, søket etter bevis på havnivåendringer og istid, tolkning av landformer og jord, klassifisering av bergarter.