Studentkurs

Kurs for studenter ved universiteter og høgskoler

  • Naturfag 5 - 10

  • FYS 3002 UiT

  • TTT4235 Space Technology II - NTNU

  • Introduksjonsseminar fysikk - UiT

  • CaNoRock XIV

  • Eksperimentelle metodar i romfysikk - PHYS 252 - UiB

  • GEF 4400 - The Earth System - UiO

  • AGF 210 - UNIS

  • Fly a Rocket

  • Starburst

Din forespørsel om tilgang er godkjent. Vennligst sjekk din e-post

Din forespørsel om tilgang ble avvist

E-post