Din forespørsel om tilgang er godkjent. Vennligst sjekk din e-post

Din forespørsel om tilgang ble avvist

E-post

Du har allerede sendt inn en søknad. Vennligst sjekk din e-postkonto, og muligens spam-katalogen.

Din forespørsel har blitt avslått.

E-posten du oppga er ikke en gyldig e-postadresse. Vennligst kontroller skrivemåten. Husk at e-postadresser ikke kan inneholde æ, ø, og å

Takk for din interesse. Vennligst sjekk din innboks (og eller spam-katalog) for å fortsette søknadsprosessen.

E-post

Lærerkurs - Jordobservasjon

Beskrivelse

Utdanningsforbundet i samarbeid med NAROM og Nordic ESERO arrangerer kurs innen Jordobservasjon og hvordan dette kan brukes i klasserommet. Det gjennomføres også kurs innen astronomi tirsdag 5. desember 2017.

Mål med kurset:

Målet med kurset er å gi realfagslærere et bedre grunnlag for å aktualisere undervisningen ved bruk av jordobservasjon og romrelaterte verktøy i skolen.

Målgruppe:

Realfaglærere

Tid og sted:

Mandag 4. desember 2017 - Utdanningsforbundets konferansesenter, Lærernes hus, Hausmanns gate 17, Oslo

Søknadsfrist:

Torsdag 23. november 2017. Max 24 plasser, fortløpende opptak. Søk om påmelding nederst på denne siden.

Faglig innhold (bl.a):

·         Forelesninger om jordobservasjon og GPS - metodikk for anvendelse i skolen

·         Jordobservasjon, gratis dagsaktuelle satellittbilder over ditt nærområde

·         GPS, hvordan bruke GPS i mobiltelefon i undervisningen

·         Bruk av gratis digitale verktøy, EO-browser, Geoogle Earth, Leoworks

Kursavgift:

Kurset er gratis for lærere og arrangeres som en del av Nordic ESERO prosjektet. Ved avmelding av kurs senere en 27. november 2017 vil man bli fakturert 400,-. Les mer om Nordic ESERO her.

Kontaktperson:

Jøran Grande, 915 69 896, post@esero.no 

Tentativt program:

Mandag 4. desember 2017

0900 – 0930    Velkommen, Presentasjon av NAROM og Nordic ESERO

0930 – 1015    Introduksjon til jordobservasjon - Taking the pulse of our planet      

1025 – 1050    Bruk av GPS og satellittbilder i skolen

1050 – 1245    Praktisk øvelse - bruk av GPS, Satellittbilder, Google Earth

1245 – 1345    Lunsj

1345 – 1515    Praktisk øvelse – utforsk skogen med satellitter, bruk av EO Browser og Google Earth

1515 – 1530    Hvordan bruke dette ved egen skolen?

1530 – 1545    Oppsummering og evaluering

 

Forelesere

Seniorrådgiver Bent Myhre

Astrofysiker José Miguel González Pérez

Fysiker Fredrik Bjarte Pettersen

Samarbeid

Kurset arrangeres i samarbeid med Utdanningsforbundet.

Nøkkelinfo

  • Målgruppe: Lærere
  • Sted: Oslo
  • Første kursdag: 04.12, 2017
  • Siste kursdag: 04.12, 2017
  • Siste dag for påmelding: 04.12, 2017