Påmelding

MESSAGE

Be om tilgang

Vennligst skriv inn din registrerte e-postadresse og du vil motta en innloggingslenke i innboksen din. Denne funksjonen bruker cookies for å fungere.

Tusen takk for din forespørsel. Dersom du er oppført i våre systemer vil du nå motta en innloggingslenke i innboksen din.

Nordic ESERO - Klimaforskning i polare landskap - Svalbard

Beskrivelse

Nøkkelinfo

 • Sted
  Svalbard
 • Første kursdag
  17.08, 2017
 • Siste kursdag
  21.08, 2017

Norsk

Klimaendringer vil kunne innebære endringer i issmelting, havstrømmer og vindsystemer. Satellitter overvåker og kartlegger disse endringene. Programvare for enkel analyse/ tolkning av satellittbilder og Geografisk informasjonssystem (GIS) vil bli benyttet i kurset. Ute i felt vil GPS og datalogger bli brukt. Det forutsettes gode PC-kunskaper for bruk av programvare. Kursdeltakere må disponere egen PC med Windows hvor man må kunne installere programvare før, under og etter feltsamlingen.

Temaer for kurset er blant annet: endringer i arktisk vær og klima, permafrost, havstrømmer og havis, isbreer, landformer og landskap.

Svensk

Klimatförändringar kan påverka issmältning, havsströmmar och vindsystem. Förändringar kan övervakas och kartläggas med hjälp av bland annat satelliter. Under kursen kommer vi att använda olika program för att göra enkla analyser och tolkningar av satellitbilder, vi kommer även att använda olika geografiska informationssystem (GIS). Under fältkursen kommer vi att använda GPS och datalogger. Det förutsätter goda datakunskaper för att kunna använda programvaran och deltagarna behöver ha tillgång till en egen PC med Windows för att kunna installera programvara innan, under och efter fältkursen.

Teman för kursen är bland annat: förändringar i det arktiska vädret och klimatet, permafrost, havströmmar och havsis, glaciärer, landformer och landskap. Här kan du se bilder från en tidigare kurs arrangerad av Nordic Esero. Kursbeskrivningen hittar du här.

Finsk

Ilmastonmuutos vaikuttaa mannerjään sulamiseen, merivirtoihin sekä tuulijärjestelmiin. Satelliitit havainnoivat ja rekisteröivärt näitä muutoksia. 

Kurssin aikan käytämme satelliittikuvien analysiin/tulkintaan erilaisia ohjelmistoja sekä paikkatietojärjestelmää (GIS). Kenttätutkimuksessa käytämme GPS:ä sekä dataloggereita. Osallistujilta edellytämme hyvää PC-osaamista ohjelmiston hallintaan. Kurssiin osallistujat käyttävät omaa PC:tä (Windows-järjestelmä) joihin voi ladata ohjelmistoa sekä ennen kurssia että kenttäkurssin aikana ja kurssin jälkeen. 

Kurssin eri teemoja ovat: Arktisen sään ja ilmaston muutokset, ikirouta, merivirrat ja merijää, jäätiköt, maaston muodot ja niiden muutokset. Tästä voit katsoa kuvia Nordic ESERO:n edellisiltä kursseilta. Kurssin sisältö avautuu tästä. 

Her kan du se bilder fra tidligere Nordic ESERO kurs og aktiviteter. Les om kurset på EduGalaxen og emnebeskrivelsen finner du her.

  • Målgruppe: Lærere i Norden som underviser i naturfag, geografi eller geofag, enten i grunnskolen (5.-10. klasse i Norge) eller videregående skole.
  • Antall studiepoeng: 10 ECTS (250-300 arbeidstimer)
  • Oppstart: 15. mars 2017
  • Kursperiode: 15. mars – 15. november 2017
  • Feltsamling: 5 dager i Longyearbyen på Svalbard 17. - 21. august. Hver dag består av forarbeid, feltoppgaver og etterarbeid mellom 0800 – 2000. Ankomst: 16. august. Avreise: 21. august
  • Søknadsfrist/Anmälan: 1. februar 2017
  • Undervisningsspråk: Norsk og dansk
  • Eksamen: Innleveringsfrist hjemmeeksamen 15. november 2017
  • Kostnader: Det er ingen kursavgift. Kost, losji og andre kurskostnader dekkes av Nordic ESERO. Merk at semesteravgift til Nord universitet må dekkes av den enkelte kursdeltaker (ca. NOK 850 kr)
  • Opptakskrav: Søkere må oppfylle krav nr 1 eller 2 nedenfor:

1. Lærerutdanning (for eksempel grunnskolelærer, allmennlærer eller faglærer med PPU).

eller

2. Minimum bachelor inkludert fordypning av naturfag (30 sp) og minimum 3 års arbeidserfaring som lærer i naturfag.

Forelesere

 • Nordic ESERO manager Jøran Grande (NAROM)
 • Lektor i Geografi Peter Mikael Bom Hansen (Læreruddannelsen Blaagaard, Professionshøjskolen UCC, Danmark)
 • Universitetslelektor Geir Elvebakk (Nord universitet)
 • Astrofysiker/faglærer Jose Miguel Gonzalez Perez (NAROM)
 • Klimaforsker Ketil Isaksen (Meteorologisk Institutt)
 • Glasiolog Monica Sund (Norges vassdrags- og energidirektorat)

For å søke på kurset må du registrere deg i universitetets system.

Gå inn på søknadsweb for etter og videreutdanning", velg riktig kurs og opprett deretter en bruker. Dersom du har vært student ved Nord Universitet tidligere, så kan du bruker tidligere brukerkonto.

Husk også at du må sende inn kopi av vitnemål fra høgskole eller universitet med karakterer (examensbevis/betyg) fra norsk eller nordisk utdanning som bekrefter at du er kvalifisert til studiet ved Nord universitet. Søkere uten pedagogisk utdanning må sende inn dokumentasjon på at de fyller kravet om minimum 3 års arbeidserfaring i tillegg til vitnemål fra universitet eller høgskole. NB! Den svenske lärerlegitimationen er ikke godkjent som dokumentasjon for opptak til høyere utdanning i Norge. Dokumentasjonen sendes fortrinnsvis inn elektronisk til: videre@nord.no

NB! Merk e-posten eller konvolutten med: "Klimaforskning i polare landskap"

eller send med post til:

Nord universitet
v/Opptakskontoret
Postboks 1490
8049 BODØ

For ytterligere informasjon ta kontakt. 

Samarbeid

Kurset arrangeres i samarbeid med Nord universitet og Nordic ESERO.