Påmelding

MESSAGE

Be om tilgang

Vennligst skriv inn din registrerte e-postadresse og du vil motta en innloggingslenke i innboksen din. Denne funksjonen bruker cookies for å fungere.

Tusen takk for din forespørsel. Dersom du er oppført i våre systemer vil du nå motta en innloggingslenke i innboksen din.

Miljø og bærekraft sett fra verdensrommet

Beskrivelse

Nøkkelinfo

 • Målgruppe
  Lærere
 • Sted
  Nettbasert
 • Første kursdag
  18.10, 2021
 • Siste kursdag
  25.10, 2021
 • Siste dag for påmelding
  01.10, 2021
 •  

Miljø, klima og bærekraftig utvikling er svært aktuelle tema i samfunnsdebatten både i Norge og globalt. Derfor har disse temaene også fått stor plass i den nye læreplanen, blant annet som et eget tverrfaglig tema. De nye læreplanene vektlegger også sterkt aktiv læring som gir rom for undring og utforskning.

Dette to-dagers nettbaserte kurset vil gi deg som lærer trygghet og øvelse i hvordan du kan bruke digitale verktøy og hands-on aktiviteter sammen med elevene dine for å skape engasjement og motivasjon rundt realfagene. Det blir også tid til å reflektere sammen med andre lærere om hvordan detta kan brukes på akkurat din skole, i ditt lokalmiljø.

Nyttige digitale hjelpemidler som satellittbilder, kart fra Google Earth og GPS-apper er gratis tilgjengelig for alle som ønsker det. Disse gir elevene store muligheter til å jobbe med relevante problemstillinger på atuentiske data, og dermed drive egen utforskning av miljøet både lokalt og globalt.

Rammer for kurset

Kurset er nettbasert over to halve dager, med forarbeid og gruppearbeid mellom dag 1 og dag 2. I forkant av 1. kursdag sendes det ut informasjon om gratis programvare som må lastes ned, samt introduksjonsoppgave som gjøres som forberedelse til kurset. Arbeidet med oppgaver mellom dag 1 og dag 2 krever omtrent 1–2 timers arbeid.

Kurset gjennomføres som del av ESERO Norway prosjektet og er gratis.

Tid: mandag 18. oktober kl 1400–1630 og mandag 25. oktober kl 1400–1630

Målgruppe: Lærere på ungdomstrinnet, videregående skole og er også aktuelt for lærerutdannere.

Faglig forankring

Kurset egner seg godt for det tverrfaglige temaet «Bærekraftig utvikling» der vi har hovedfokus på problemstillinger knyttet til klima og miljø, selv om jordobservasjon med satellitter også kan knyttes opp mot flere av FNs andre bærekraftsmål.

Overordnet mål

Du vil få økt kunnskap om hvordan og hvor viktig bruk av satellitter er for overåkningen av miljø og klima og oppnåelsen av FNs bærekraftsmål, og hvordan du kan bruke flere praktiske og digitale øvelser knyttet til dette i undervisningen.

Læringsutbytte

Du vil få:

 • økt forståelse for hvordan jordobservasjon brukes til å overvåke planeten vår
 • kunnskap om hvordan du kan bruke satallittbilder for undervisning inne tverrfaglige tema som klima og bærekraft
 • trygghet i bruk av verktøyene Google Earth Pro og Climate from Space

Faglig innhold

 • forelsning om hvordan våre satellitter brukes til å overvåke klima og miljø på jorda
 • introduksjon til bruk av verktøyene Googe Earth Pro og Climate from Space
 • eksempler på praktiske oppgaver som kan brukes i undervisningen
 • refleksjon rundt undervisningen i temaer innen klima, miljø og bærekraft