Påmelding

MESSAGE

Be om tilgang

Vennligst skriv inn din registrerte e-postadresse og du vil motta en innloggingslenke i innboksen din. Denne funksjonen bruker cookies for å fungere.

Tusen takk for din forespørsel. Dersom du er oppført i våre systemer vil du nå motta en innloggingslenke i innboksen din.

Lærerkurs: Fly ditt eksperiment med drone - Trondheim

Beskrivelse

Nøkkelinfo

 • Sted
  Trondheim
 • Første kursdag
  24.09, 2018
 • Siste kursdag
  25.09, 2018

Institutt for teknisk kybernetikk, Institutt for elektronisk systemdesign og Skolelaboratoriet ved NTNU arrangerer i samarbeid med NAROM en ny og spennende konkurranse for elever i videregående skole. Gjennom konkurransen får elever være ingeniører og forskere, hvor de skal designe, bygge og programmere egne eksperimenter for maritime omgivelser.

Eksperimentet skal lastes på og deretter flys av en drone over en strekning i maritime omgivelser (nært havet), samtidig som den samler inn data som sendes til en mottaker på bakken.

Dette kurset er rettet mot lærere som ønsker å gi sine elever muligheten til å gjennomføre et teknologiprosjekt samt å delta i en spennende konkurranse. På dette kurset får lærere en innføring i bruk av elektronikk, programmering og trådløs kommunikasjon. 

NTNU har et eget senter for autonome maritime operasjoner og systemer, kalt AMOS som benytter autonome ubemannede farkoster (under vann, på bakken og i luften). NTNU AMOS bidrar til å øke kunnskapen om teknologi for havrommet, droner, elektronikk og kunstig intelligens.

Lærere som har deltatt på kurs vil få anledning til å søke om å delta med sine elever i en konkurranse ved NTNU, våren 2019. I konkurransen får elevene selv være forskere og skal utvikle, bygge og programmere sine egne eksperimenter som skal flys med drone over en strekning i maritime omgivelser. Et av hovedmålene med den etterfølgende konkurransen er å øke elevenes interesse for teknologi og realfag. Du kan lese mer om konkurransen her.

Målgruppe:

Lærere i videregående skole som underviser i real- og teknologifag.

Overordnet læringsutbytte:

Målet med kurset er å gi nordiske realfagslærere i videregående skole en generell innføring i et teknologiprosjekt som kan tas i bruk i undervisningen på egen skole.

Læringsutbytte:

Dere vil få:

 • Praktisk erfaring med elektronikk og måleteknikk
 • Erfaring med å bygge eksperimenter med elektroniske sensorer
 • Kunnskap innen Arduino programmering
 • Praktisk arbeid med datalogging og overføring av måledata mellom eksperiment og bakkestasjon via radio.
 • Introduksjon til konkurransen og tid til øvelser og bygging av eksperimenter

Faglig innhold (bl.a):

 • Forelesninger om elektronikk, trådløs overføring, sensorer og lagring av data
 • Introduksjon til Arduino programmering
 • Praktisk arbeid, bygging, lodding og testing
 • Eksempler på hvordan det man har lært kan brukes i undervisningen

Kursavgift

Kurset gjennomføres av NTNU i samarbeid med NAROM og er gratis for deltakere fra Norge. Kurset starter mandag 24. september kl 09:00 og avsluttes tirsdag 25. september kl 16:00.

Søknadsfrist

Kurset er pr 20. juni fulltegnet. Dersom du ønsker å stå på venteliste i tilfelle det blir noen ledige plasser, send e-post til post@narom.no

Samarbeid

Kurset arrangeres i samarbeid med Institutt for teknisk kybernetikk, Institutt for elektronisk systemdesign og Skolelaboratoriet ved NTNU.