Din forespørsel om tilgang er godkjent. Vennligst sjekk din e-post

Din forespørsel om tilgang ble avvist

E-post

Du har allerede sendt inn en søknad. Vennligst sjekk din e-postkonto, og muligens spam-katalogen.

Din forespørsel har blitt avslått.

E-posten du oppga er ikke en gyldig e-postadresse. Vennligst kontroller skrivemåten. Husk at e-postadresser ikke kan inneholde æ, ø, og å

Takk for din interesse. Vennligst sjekk din innboks (og eller spam-katalog) for å fortsette søknadsprosessen.

E-post

Nettbasert lærerkurs - Andøya Mission Control

Beskrivelse

Andøya Mission Control er et nettbasert læringsspill som lar elever først og fremst på ungdomstrinnet gjennomføre et romoppdrag direkte fra skolen sin!

Nå har du en mulighet til å gjøre klasserommet om til et kontrollsenter og la elevene dine gjennomføre et oppdrag i verdensrommet! Meld deg på gratis, halvdags og nettbasert lærerkurs og bli sertifisert du også. I kurset vil det bli gitt detaljert informasjon om Andøya Mission Control og en demonstrasjon, slik at du som lærer kjenner godt til konseptet før elevene dine skal delta. Det vil også bli en gjennomgang av det pedagogiske for- og etterarbeidet som følger dette konseptet.

Læringsutbytter

Andøya Mission Control oppdrag er utviklet for å dekke kompetansemål på tvers av fag på ungdomstrinnet, og samtidig et tilbud som i aller høyeste grad tar i bruk moderne læringsplattformer og internett.

Lærerne skal kunne:

Bruke Andøya Mission Control som en referanseramme i tverrfaglige læringsprosjekter

 • bruke Andøya Mission Control for å dekke flere læringsmål
 • bruke Andøya Mission Control for å øke innsikten og forståelsen for flere fag
 • forstå bruken og nytten av verdensrommet, og på en praktisk måte tilrettelegge for læring hos elevene

Elevene skal:

 • få økt bevissthet om romfart og verdensrommet
 • se nytten og sammenhengen i teoretiske fag gjennom en spennende tilnærming til verdensrommet
 • oppleve mestring og begeistring på individ- og gruppenivå
 • forstå betydningen og nytten av å jobbe sammen for å løse utfordringer

Programmet

Lærerkurset tar utgangspunkt i følgende plan:

 • Presentasjon av Andøya Space Center og NAROM
 • Presentasjon av Andøya Mission Control
 • Gjennomgang av undervisningsplanen
 • Gjennomgang av det praktiske ved en gjennomføring
 • Pause/lunsj
 • Oppdrag solstorm
 • Oppsummering/evaluering

Kurset varer en halv dag (08:30 - 12:00) og er helt uten kostnad.

Les mer om Andøya Mission Control på narom.no

Nøkkelinfo

 • Målgruppe: Lærere
 • Sted: Nettbasert
 • Første kursdag: 03.12, 2018
 • Siste kursdag: 03.12, 2018
 • Siste dag for påmelding: 29.11, 2018