Din forespørsel om tilgang er godkjent. Vennligst sjekk din e-post

Din forespørsel om tilgang ble avvist

E-post

Du har allerede sendt inn en søknad. Vennligst sjekk din e-postkonto, og muligens spam-katalogen.

Din forespørsel har blitt avslått.

E-posten du oppga er ikke en gyldig e-postadresse. Vennligst kontroller skrivemåten. Husk at e-postadresser ikke kan inneholde æ, ø, og å

Takk for din interesse. Vennligst sjekk din innboks (og eller spam-katalog) for å fortsette søknadsprosessen.

E-post

Lærerkurs Astronomi - En reise fra klasserommet til stjernene

Beskrivelse

Utdanningsforbundet i samarbeid med NAROM og Nordic ESERO arrangerer kurs innen Astronomi og hvordan dette kan brukes i klasserommet. Det gjennomføres også kurs innen jordobservasjon mandag 4. desember 2017.

Mål med kurset:

Målet med kurset er å gi realfagslærere et bedre grunnlag for å aktualisere undervisningen ved bruk av astronomi, og romrelaterte verktøy i skolen.

Målgruppe:

Realfaglærere

Tid og sted:

Tirsdag 5. desember 2017 - Utdanningsforbundets konferansesenter, Lærernes hus, Hausmanns gate 17, Oslo.

Søknadsfrist:

Torsdag 23. november 2017. Max 24 plasser, fortløpende opptak. Søk om påmelding nederst på denne siden.

Faglig innhold (bl.a):

·         Forelesninger om astronomi - metodikk for anvendelse i skolen

·         Praktisk øvelse i bruk av fjernteleskoper

·         Bruk av gratis digitale verktøy, Stellarium

Kursavgift:

Kurset er gratis for lærere og arrangeres som en del av Nordic ESERO prosjektet. Ved avmelding av kurs senere en 27. november 2017 vil man bli fakturert 400,-. Les mer om Nordic ESERO her.

Kontaktperson:

Jøran Grande, 915 69 896, post@esero.no 

Tentativ program

Tirsdag 5. desember

0900 – 0930  Velkommen - Presentasjon av NAROM og Nordic ESERO

0930 – 1015  Introduksjon til astronomi: Reaching the stars in the sky

1025 – 1050  Fjernteleskoper i skolen, hvorfor og hvordan

1050 – 1215  Praktisk øvelse – exploring the sky, bruk av Stellarium

1215 – 1300  Praktisk øvelse – Observasjoner med bruk av fjernteleskop i Australia, ITelescope nettverk.

1300 – 1400  Lunsj

1400 – 1445  Praktisk øvelse – Astronomy vs astrofysikk, bruk av Stellarium

1500 – 1600  Praktisk øvelse – Utvidelsen av universet

1600 – 1630  Oppsummering og evaluering

 

Forelesere

Seniorrådgiver Bent Myhre

Astrofysiker José Miguel González Pérez

Fysiker Fredrik Bjarte Pettersen

Samarbeid

Kurset arrangeres i samarbeid med Utdanningsforbundet.

Nøkkelinfo

  • Målgruppe: Lærere
  • Sted: Oslo
  • Første kursdag: 05.12, 2017
  • Siste kursdag: 05.12, 2017
  • Siste dag for påmelding: 04.12, 2017