Din forespørsel om tilgang er godkjent. Vennligst sjekk din e-post

Din forespørsel om tilgang ble avvist

E-post

Du har allerede sendt inn en søknad. Vennligst sjekk din e-postkonto, og muligens spam-katalogen.

Din forespørsel har blitt avslått.

E-posten du oppga er ikke en gyldig e-postadresse. Vennligst kontroller skrivemåten. Husk at e-postadresser ikke kan inneholde æ, ø, og å

Takk for din interesse. Vennligst sjekk din innboks (og eller spam-katalog) for å fortsette søknadsprosessen.

E-post

Nordic ESERO - Jordobservasjon - Rogaland

Beskrivelse

1-dags etterutdanningskurs på Jærmuseet - "Satellitter: Hvordan ta vare på vår planet"

Jærmuseet arrangerer i samarbeid med NAROM og Nordic ESERO et lærerkurs innen Jordobservasjon og gir samtidig tips om hvordan dette temaet kan tas i bruk i klasserommet. 

«Flere øyne på himmelen» flyr rundt jorden, og kontrollerer nøye egenskapene til planeten vår. Dette er satellitter spesialisert på mange ting, og flere har i oppgave å overvåke «helsen til hjemmet vårt». Klima, klimaendringer, miljø og bærekraftig utvikling er viktige og aktuelle fag, og hvor satellitter gir oss verdifull innsikt.

Vi har et verktøy som kan være med å øke motivasjonen for læring, og som har overføringsverdi til flere emner og fag. Gjennom å bruke, forstå og jobbe med satellittbilder og praktiske øvelser, kan vi oppfylle flere læringsmål fra forskjellige fagområder. Noen eksempler er fysikk, kjemi, matematikk, biologi, geologi og teknologi. Derfor kan vi bruke dette inspirerende verktøyet for å skape økt interesse, forståelse og entusiasme for realfagene.

Målgruppe: Realfagslærere, videregående skole / ungdomstrinnet

Læringsutbytte: Kurset skal gi realfagslærere et bedre grunnlag for å aktualisere/videreutvikle undervisningen med bruk av teamet «Helsen til vår planet» (jordobservasjon, klima osv.)

Dere vil få:

 • økt forståelse for jordobservasjon, og hvordan man kan bruke dette for å overvåke planeten vår
 • økt bevissthet for hvordan klima kan brukes til å oppnå læringsmål i andrefagområder
 • økt trygghet i bruk av verktøyene Google Earth og satellittgalleriet EO Browser
 • økt trygghet i bruk av metoden: fra satellittbilder til eksperimenter på stedet
 • økt trygghet i bruk av GPS som verktøy

Faglig innhold (bl.a):

 • forelesning om jordobservasjoner og klima - metodikk for bruk i skolen
 • introduksjon til satellittnavigasjon og hvordan du kan bruke dette som verktøy i skolen
 • oversikt og eksempler på metodikken: fra satellittbilder til eksperimenter på stedet
 • bruk av "Google Earth" for å utforske klimarelaterte problemstillinger
 • bruk av satellittportalen "EO Browser"

Tid og sted: Fredag 28.september kl. 0830 - 1500, Vitengarden, Kviavegen 99, 4365 Nærbø

Søknadsfrist: Påmelding skjer ved å sende en e-post til Magne Hognestad ved Jærmuseet, innen 21. september, 2018

Kursavgift: Kurset er gratis for lærere og arrangeres som en del av Nordic ESERO prosjektet. Les mer om Nordic ESERO her.

Kontaktperson: Bent Myhre, mobil 908 54537, post@esero.no

Forelesere:

 • Astrofysiker José Miguel González Pérez
 • Astrofysiker Anita Grønseth

Samarbeid

Kurset arrangeres i samarbeid med Jærmuseet og Nordic ESERO.

Nøkkelinfo

 • Målgruppe: Lærere
 • Sted: Jærmuseet
 • Første kursdag: 28.09, 2018
 • Siste kursdag: 28.09, 2018
 • Siste dag for påmelding: 21.09, 2018