Kontakt English
bilde
strek
blank logo skillestrek Kurs og prosjekter skillestrek Undervisningsressurser skillestrek Romskipet Aurora skillestrek Aktuelt skillestrek Om NAROM skillestrek
blank Du er her: Forsiden | Undervisningsressurser
ikon Nettressurser
ikon ikon
ikon Bakkemålinger ved Andøya Space Center
ikon ikon
ikon Ballongslipp
ikon ikon
ikon Praktiske aktiviteter
ikon ikon
ikon Romkofferten
ikon ikon
stolpe  
blank

Undervisningsressurser

Undervisningsressurser
NAROM tilbyr ulike typer undervisningsressurser. Det omfatter både nettbaserte læringsressurser for grunnskole og videregående skole innen romrelaterte områder og eksempler på ulike typer måledata.
blank

Nettressurser

NAROM tilbyr nettbaserte, romrelaterte undervisningsressurser for grunnskole og videregående skole. De egner seg for bruk til prosjekter og innen ulike fag.
Ressursene er gratis tilgjengelige for bruk i skolen.
Les mer
blank

Bakkemålinger ved Andøya Space Center

Bakkeinstrumentene ved Andøya Space Center opererer primært for observasjon og overvåkning av den polare atmosfære, og dette ivaretas normalt av ALOMAR (Arctic Lidar Observatory for Middle Atmosphere Research). Bakkeinstrumentene består hovedsaklig av diverse radarer, lidarer og andre instrumenter.
Les mer
blank

Ballongslipp

Under de fleste kurs hos NAROM gjennomføres ballongslipp som øvelse for studenter og kursdeltagere. Forberedelser, ballongslippet og etterarbeidet er tilpasset kursenes forskjellige læringsnivå.
Les mer
blank

Praktiske aktiviteter

NAROM har et bredt spekter av spennende labøvelser som tilbys ved ulike kurs og aktiviteter. I mange av øvelsene blir den unike infrastrukturen ved Andøya Space Center benyttet slik at kursdeltakerne får sjansen til å gjennomføre øvelser som ikke ville vært mulig å gjennomføre ved lærestedet de kommer fra. Her kommer en oversikt over noen av NAROMs mest sentrale labøvelser.
Les mer
blank

Romkofferten

I forbindelse med Astronomiåret 2009 har NAROM gått til anskaffelse av fire romkofferter som vil lånes ut til ungdomsskoler og videregående skoler rundt omkring i hele landet. Koffertene inneholder instrumenter som man kan bruke til å studere sol- og nordlysaktivitet.
Les mer
blank
blank
blank Norsk Romsenter | Andøya Space Center | Kongsberg Satellite Services | Norsk Industriforum for romvirksomhet
blank

 

NAROM, Andøya Space Center, Postboks 54, 8483 Andenes. Telefon: 76 14 46 50 Telefaks: 76 14 44 01
Ansvarlig redaktør Arne Hjalmar Hansen.
Copyright © 2003-2016 NAROM. Alle rettigheter er reservert.