Bli med å velge navn på et solsystem

Norge har fått i oppgave å navngi et solsystem som befinner seg i stjernebildet Store Bjørn, som ligger i galaksen vår. Stjernen og en planet i dette solsystemet har foreløpig bare kjedelige katalognavn, men som et samlet Norge skal vi velge bedre navn.

Et tenkt utseende av Norges eksoplanet (HD 68988 b), sammenlignet med jorden. (Illustrasjon av NASA)

Som en del av 100-års jubileum, organiserer International Astronomical Union (IAU) en global kampanje IAU100 NameExoWorlds, som lar alle land i verden gi et navn til en valgt eksoplanet (se ordliste under) og dens vertsstjerne. Nesten 100 land har allerede meldt seg på for å organisere nasjonale kampanjer som vil gi publikum muligheten til å stemme.

Hensikten med dette initiativet er å skape bevissthet om vår plass i universet og å reflektere over hvordan jorden potensielt ville bli oppfattet av en sivilisasjon på en annen planet.

Først litt fakta om Norges eksoplanet

HD 68988 b er katalognavnet på en gassgigant som går i bane rundt en G-type stjerne med katalognavn HD 68988. Massen til planeten er 1,97 ganger Jupiters. Det tar planeten 6,3 dager å fullføre en bane rundt stjernen, og ligger 0,07 AU fra stjernen. Funnet av planeten ble kunngjort i 2001.

Eksoplaneten til høyre, sammenlignet med Jupiter til venstre. (Illustrasjon av NASA)

Planeten er veldig langt unna jorden

Skulle vi forsøke å reise til vår eksoplanet ville det ta to millarder år å reise til planeten dersom du kjører med bil, men kjører du med jetfly bruker du bare 222 millioner år. Skulle du klare å reise med lysets hastighet, ville du brukt bare 200 år. Det er med andre ord veldig langt til planeten vår. Det spørs om vi noen gang får sett den på nært hold.

IAU som har utvalgt denne stjernen og planeten for Norge har tatt i betrakning at stjernen skal kunne sees gjennom små teleskoper fra Norge. På tiden å finne frem astronomen i deg eller hva?

En illustrasjon av Stjernen i solsystemet vi skal navngi. Solen vår er på venstre side til sammenligning. (Illustrasjon av NASA)

NASA har en fin interaktiv visning av eksoplaneten og stjernen, hvor du også kan sammenligne med jorden, jupiter og solen. Her vil du også kunne lese mer om hvordan planeten ble oppdaget i 2001.

Mye vanskelige ord og uttrykk? Her er en kort forklaring:

 • Eksoplaneter eller ekstrasolare planeter (exoplanet på engelsk) er planeter som går i bane rundt andre stjerner enn solen. De tilhører derfor andre solsystemer enn vårt.
 • Vertsstjerne er stjernen som planeter går i bane rundt. For eksempel er solen vertsstjerne til jorden. På samme måte har en eksoplanet en stjerne den går i bane rundt.
 • International Astronomical Union (IAU) er myndigheten som er ansvarlig for å tildele offisielle betegnelser og navn til himmellegemer, og nå, mens de feirer sine første 100 år med å fremme internasjonalt samarbeid (IAU100)
 • HD 68988 b er katalognavnet på planeten som Norge har fått tildelt. Denne planeten er en gassplanet, slik som Jupiter i vårt solsystem, bare litt større.
 • HD 68988 er katalognavnet til stjernen som HD 68988b går i bane rundt.
 • Gassplaneter slik som Jupiter, består for det meste av gass og har ingen fast overflate, så vi ville bare falle inn i planeten hvis vi forsøkte å lande der. Inne i planeten kan det finnes en fast kjerne, men der er tyngdekraften så sterk at den ville knust hva som helst som kom dit.
 • En astronomisk enhet (AU), (engelsk: Astronomical Unit) er en lengdeenhet som tilsvarer den omtrentlige middelavstanden mellom jorden og solen. Verdien av en AU er bestemt til omtrent 150 millioner kilometer.
 • Solsystem er et planetsystem der planeter kretser rundt en stjerne.
 • Store bjørn (fra latin Ursa major) er et stjernebilde på den nordlige himmelhalvkulen.

Slik kan du være med å bestemme navnet på planeten og dens stjerne

Utvelgelsen av navn på Norges nye eksoplan kommer til å foregå i to omganger. I første runde skal det foreslås navn og da er det viktig at det er barn og unge (under 18 år) som skal komme med forslag, ikke voksne. Vi ønsker at den kommende generasjonen skal være de som velger navnet på Norges første eksoplanet. I andre runde skal det stemmes på ti av de foreslåtte navnene.

Runde 1: Barn og unge foreslår navn (1. – 30. september)

Komiteen har satt et navnetema for konkurransen som er «Norsk natur». Se for deg navn fra norske fjelltopper, fjorder, elver, innsjøer, skoger, dyr, osv. Det oppfordres også til å foreslå samiske navn. Navnene til stjernen og planeten bør være relatert til hverandre, slik at det er rom for flere navn i fremtiden, skulle flere planeter i samme system bli oppdaget. Navnene bør også kunne oppsummeres i en setning eller to. Les her for flere detaljer og regler for navnevalg (på engelsk).

RUNDE 1 ER OVER!

Runde 2: Stemme på foreslåtte navn (7. oktober – 7. november)

RUNDE 2 ER OVER! Avstemmingen er over og resultatet vil bli annonsert 17. desember.

RESULATET FRA DEN NORSKE KONKURRANSEN

I Norge var det et nordsamisk navnepar som vant konkurransen: Násti (betyr stjerne) og Albmi (betyr himmel).

Det var Emma Stefanussen, en elev ved Vg3 romteknologi på Andøya videregående skole som kom med vinnerforslaget. I en kommentar til komiteen forteller Emma at «Dette var utrolig gøy å høre. Også veldig hyggelig at det ble et samisk navn. Jeg har en god venn som er samisk og fikk noen tips.»

Altså skal eksoplaneten som har katalognavnet HD 68988 b nå hete Násti og dens vertsstjerne HD 68988 hete Albmi.

Vi ba Professor Trond Trosterud ved Institutt for språk og kultur på UiT Norges arktiske universitet fortelle litt om bakgrunnen for disse ordene som nå er blitt de offisielle norske navnene på Norges første solsystem:

 • Ordet «násti», som betyr stjerne, høyrer til den tredjedelen av det samiske grunnordforrådet som ikkje har samsvar utanfor den samiske språkfamilien, dvs. det må ha vorte brukt før folk i Nord-Skandinavia skifta frå ur-nordeuropeisk til samisk for litt over to tusen år sidan. Andre slike ord er t.d. geađgi «stein» og njárga «nes».
 • Ordet albmi «himmel» går attende til ursamisk e̮lmē, ur-finsk-samisk «ilma», ur-finsk-ugrisk «ilma». Ur-finsk-samisk final -a har blitt til ursamisk -e og nordsamisk -a, og ur-finsk-samisk i har blitt til ursamisk -e og nordsamisk -i.

Litt statistikk fra den norske konkurransen:

Totalt kom det inn 824 forslag og etterpå 1440 stemmer.

Steder i Norge med flest forslag:

Bærum (86), Oslo (82), Bergen (32), Trondheim (19) og Kristiansand (16)

 • Enkeltperson (699) og Skoleklasser (125)

Forslag gitt av enkeltpersoner fordelt på trinn:

 • Barneskole (521), Ungdomsskole (64) og Videregående (114)

Jobb med eksoplaneter i skolen

Her kan du finne en samling av fine øvelser for grunnskolen hvor eksoplaneter er tema. Alle aktivitetene i samlingen er basert på gruppeoppgaver:

Slik finner du stjernen på himmelen

Kilde: Wedemeyer (UiO) med material fra IAU/Sky&Telescope/Stellarium
 1. Finn Karlsvognen på himmelen.
 2. Se på stjernekartet del A og finn de to øverste stjernene til høyre (dvs. de som ikke er en del av «vognstangen»). (Disse to stjernene heter Megrez og Dubhe.)
 3. Tenk deg en linje mellom de to stjernene og forleng linjen med samme avstanden til høyre. Da finner du en stjerne til som lyser litt svakere men er synlig med det blotte øye.
 4. Forleng linjen en gang til i samme retning til høyre. Denne gangen blir avstanden litt mindre. Hvis avstanden på forrige strekning tilsvarer fem skritt, så går du nå 4 skritt til høyre. Nå har du funnet posisjonen til vår stjerne, HD 68988.
 5. HD 68988 kan ikke ses med det blotte øye. Bruk en kikkert eller et lite teleskop og se på posisjonen du nettopp fant. Bruk det svarte stjernekartet nå (del B). Finn trekanten som har tre stjerner nederst og en på toppen. HD 68988 er en svak stjerne på midten av trekantens høyre side.
 6. Bruk et kompass for ekstra hjelp: Stjernen står rett i retning nord på kvelden, på de tidspunktene som står nederst til venstre (del C).  

Det er etablert en nasjonal komité opprettet spesielt av National Outreach Coordinators (IAU NOCs) for å gjennomføre kampanjen i Norge. Denne komiteen består av følgende organisasjoner:

Har du spørsmål om denne konkurransen/begivenheten, ta kontakt på nameexoworlds-norge@astro.uio.no

Vi som komité håper dette vil vekke astronomen i oss alle og at så mange fra hele Norge vil delta i denne utrolig spennende begivenheten. Det er ikke hver dag man får sjansen til å bestemme navnet til et solsystem!