Uløste utfordringer som rombransjen står ovenfor

Psykisk helse, romsøppel og langdistanse romferder er noen av utfordringene som rombransjen står ovenfor. I våre møter med unge under utdanning får vi spørsmål om hva som er slike uløste problemstillinger.

Illustrasjon: ESA/ID&Sense/ONiRiXEL

Hvert år møter NAROM flere tusen elever og studenter, og ofte får vi spørsmål om hvilke utfordringer og problemstillinger rombransjen møter i dag. Hva er det forskerne sliter med å få til? Hva er det som er vanskelig, og hvorfor?

NAROM ønsker å utfordre alle til å bidra til å finne løsninger på disse utfordringene, og gjerne komme med andre forslag som kan gjøre forskning i, og av, verdensrommet enklere, billigere og tryggere.

Noen av utfordringene rombransjen møter i dag er

  • Strålingsfare: I verdensrommet er man utsatt for mange typer stråling som kommer fra for eksempel sola eller andre stjerner. Mye av denne strålinga er svært farlig da den kan forårsake store skader eller til og med være dødelig for mennesker. Noen av strålingstypene består av bittesmå partikler som skyter gjennom rommet med en voldsom fart. Om disse treffer en astronaut eller et romfartøy, kan dette være fatalt. – Hvordan kan vi beskytte astronauter, romfartøy og utstyr mot farlig stråling fra verdensrommet?
  • Gravitasjon: Når astronauter oppholder seg i verdensrommet er de vektløse. Over tid skaper dette problemer fordi musklene og skjelettet i kroppen svekkes uten tyngdekraften. Hvordan kan vi løse dette problemet når mennesker skal oppholde seg i verdensrommet over lengre tid?
  • Psykisk helse: Hvordan vil det være for mennesker å oppholde seg i et lite begrenset område, for eksempel et romskip, ved en lengre romreise? Hvordan vil det være å bare være sammen med noen svært få mennesker i dette romskipet eller på en annen planet? -Hvordan kan vi møte disse utfordringene?
  • Varmeskjold: Romfartøy som skal lande på jorda eller på en annen planet med atmosfære opplever ekstrem varme på grunn av at lufta foran fartøyet presser seg sammen. Dette gjør at det kan oppstå temperaturer på mange tusen grader. Selvsagt kan slike temperaturer være skadelige både for fartøyet og for menneskene. I enkelte tilfeller har skader på varmeskjold også ført til at romfartøy har eksplodert eller gått i oppløsning og drept alle astronautene om bord. I den siste tiden har forskerne opplevd en del problemer under testing av nye varmeskjold til Orion, fartøyet som skal ta astronauter til Mars. – Hvordan kan vi lage fartøy eller varmeskjold som er stabile og trygge?
  • Romsøppel: 60 år med romvirksomhet har satt sine spor. Jorda er omringet av millioner av små og store rester etter romferder. Noen av disse delene er store og spores lett av romorganisasjonene, mens andre er bittesmå partikler. Selv de minste bitene kan forårsake enorme skader på romfartøy eller mennesker. Dette har blitt et enormt problem. – hva kan vi gjøre for å løse dette problemet? Klarer vi å samle inn alt? Hva gjør vi med det?
  • Langdistanse romferder: Dersom mennesker en dag skal reise til andre planeter sier romorganisasjonene at dette antagelig vil bli en enveis reise. Dette er fordi vi ikke har noen måte å frakte astronautene tilbake til jorda på. Drivstoff er for tungt å frakte med seg. Hvordan kan dette løses? Finnes det andre metoder å sende dem hjem på?

Vær en romforsker og tenk ut gode løsninger på disse problemene. Send dine tanker, ideer og forslag til oss.