Største supermåne siden 1948

14. november 2016 er månen så nær jorden som den sjelden er. Jan Holmgård skriver og forklarer om supermånen i dette blogginnlegget fra EduGalaxen.

Mandag 14. november reduseres avstanden mellom jorden og månen med 50.000 kilometer. Fenomenet oppstår når det er et sammenfall mellom fullmåne og den minste avstanden mellom jorden og månen. Ifølge magasinet National Geographic må vi helt tilbake til 1948 for å oppleve at en fullmåne var så nær vår egen klode.

Hvordan fungerer dette?

Jan Holmgård forklarer fenomenet på EduGalaxen:

14:e november 2016 är avståndet mellan jordens centrum och månens d:o knappt 357000 km. Det kan vi jämföra med medelavståndet på drygt 384000 km. Vi nämnde redan i början att man tenderar att imponeras mest av månen när den är nära horisonten. Då är också avståndet vi ska räkna med just avståndet från centrum till centrum. (Varför?)

Månens radie är, alltid, 1737 km, och diametern därmed 3472 km. Vill man göra en skalenlig modell kan man göra en «måne» som är 3,5 cm i diameter. Gör man två och fäster tändsickor på dem enligt bilden kan man se hur intrycket av månens storlek förändras med asvtåndet mellan betraktaren och månen.

Les mer på EduGalaxen


Kilde: abcnyheter.no

By Tomruen - Own work, CC BY-SA 4.0

By Tomruen – Own work, CC BY-SA 4.0

By Kai Schreiber from Jersey City, USA - supermondUploaded by PDTillman, CC BY-SA 2.0

By Kai Schreiber from Jersey City, USA – supermondUploaded by PDTillman, CC BY-SA 2.0