Propulse NTNU: Nordens første rakettlag for studenter

NTNUs nyeste studentprosjekt skal årlig designe, utvikle og bygge en rakett for å konkurrere i verdens største rakettkonkurranse for studenter, Spaceport America Cup i New Mexico, USA. Målet med prosjektet er å gi studenter praktisk erfaring med raketter og romteknologi, samt å styrke og samle romteknologimiljøet ved NTNU.

Ved NTNU i Trondheim har det lenge vært interesse for raketter og romteknologi, men det har vært mangel på studentprosjekter der man har fått satt teorien ut i praksis. I starten av 2018 samlet en gruppe romteknologiinteresserte NTNU-studenter seg og bestemte seg for å starte opp et studentprosjekt for raketter.

Det overordnede målet for Propulse NTNU er å skape en tverrfaglig møteplass hvor studenter fra ulike studier og trinn ved NTNU samarbeider og anvender teori i praksis, motivert av en felles interesse for romteknologi. Valget av formål for organisasjonen falt på den internasjonale studentkonkurransen Spaceport America Cup, avholdt hver sommer i ørkenen utenfor Las Cruces i New Mexico, USA.

Konkurransen samler årlig rundt 110 lag og over 1200 studenter, og har med $90 millioner i sponsormidler opparbeidet et sterkt omdømme i den amerikanske romindustrien. To medlemmer fra Propulse NTNU ble invitert med på 2018-konkurransen av ARIS, laget til ETH i Zürich, og fikk verdifull innsikt og erfaringer av hvordan konkurransen foregår.

Spaceport America Cup: Presisjon og kreativitet

Konkurransen består av å treffe et ønsket høydemål så presist som mulig og deretter frakte raketten trygt ned via fallskjermer. Konkurransen er delt inn i kategorier basert på hvilket høydemål man ønsker å treffe (10 000ft/3km eller 30 000ft/9km), hva slags motor man bruker og om man han utviklet motoren selv eller om den er innkjøpt. Raketten skal i tillegg frakte en valgfri nyttelast på minst 4kg.

Tidligere prosjekter har utviklet nyttelaster med alt fra rovere til biologiske eksperimenter, så det er stort rom for kreativitet. Propulse NTNU deltar for første gang sommeren 2019, og skal konkurrere i kategorien for 3 km høydemål med en innkjøpt faststoffmotor. Parallelt starter forberedelsene for å utvikle egen hybridmotor, der målet er å være konkurranseklar til Spaceport America Cup 2020.

Oppstart og opptak av medlemmer

Propulse NTNU er for tiden i slutten første opptaksperiode, og har fått en overveldende positiv reaksjon fra studentene. Etter team 2018/2019 er satt starter arbeidet mot Spaceport America Cup, og hvis alt går etter planen er første rakett fullført i april/mai2019.

I årene som kommer er målet å stadig vokse og konkurrere med større raketter og mer komplekse løsninger, med den overordnede visjonen om å utdanne og motivere fremtidens norske romteknologer.


Artikkelen er skrevet av Rannveig Marie Færgestad, Prosjektleder Propulse NTNU

Foto: Spaceport America, USA, New Mexico

Foto: Spaceport America, USA, New Mexico

Foto: Spaceport America, USA, New Mexico