NAROM bidro på International Astronautical Congress

NAROM deltok på International Astronautical Congress (IAC), verdens største romkonferanse som arrangeres hvert år ulike steder. I år arrangerers IAC i  Adelaide, Australia 25-29. september 2017, hvor omtrent 5000 deltakere fra hele verden er samlet.

Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) var tilstede og fulgte med på presentasjoner spesielt rettet mot romrelatert undervisning for elever, lærere og studenter.

Presenterte to fagartikler

NAROM bidro også selv med to fagartikler som ble presentert i løpet av kongressen. The benefit of project based courses as a «First Contact» between students and space industry ble presentert av PhD student ved NTNU Roger Birkeland. Norwegian Student Satellite Program – Lesson learned ble presentert av Studieleder ved NAROM, Jøran Grande.

Daglig leder Arne Hjalmar Hansen forteller at det var til stor nytte for NAROM å lære mer om hva andre institusjoner gjør av romrelatert undervisning. Det er samtidig viktig at også NAROM bidrar med presentasjoner på slike kongresser.

NAROM deltar på International Astronautical Congress (IAC)

Fra venstre, Jøran Grande, Arne Hjalmar Hansen, Bo Andersen (administrerende direktør ved Norsk Romsenter) og Freddy M. Pranajaya fra UTIAS Space Flight Laboratory. Legg merke til de to norske satellittene NorSat-1 og Norsat-2 i bakgrunnen.