Idag er det 55 år siden Norge ble en romnasjon

Norge har en lang tradisjon som romnasjon og idag er det hele 55 år siden Norge ble en romnasjon. Ferdinand 1 ble skutt opp fra Andøya 18. august 1962.

Kristian Birkelands berømte Terrella-eksperiment, der han i 1896 laget kunstig nordlys, var starten på moderne romvirksomhet. Han forsto at det var sola som er årsaken til nordlyset og at den vekselvirker med jordas magnetfelt og atmosfære. Dette ble startskuddet for en satsing på nordlys- og solforskning.

Den første forskningsraketten fra Norge

Nordlysforskning ga startskuddet for byggingen av Andøya rakettskytefelt (idag Andøya Space Center) der den første forskningsraketten Ferdinand 1 ble skutt opp i 1962. Under kan du se et opptak fra den gangen.

Siden startskuddet i 1962 har over 1000 raketter er blitt skutt opp fra Andøya. Forskere fra en rekke land bruker Andøya Space Center til å utforske nordlyset og til studier av atmosfæren.

Andøya er også NASAs viktigste skytefelt for sonderaketter utenfor USA. Den største raketten som er skutt opp er NASAs 15 meter lange Black Brant XII og høyderekorden for en oppskyting fra Andøya er 1400 km, hele tre ganger så høyt som den internasjonale romstasjonen.