Et helt unikt folkemøte om europeisk romvirksomhet

Synes du det er viktig at mennesker drar til Mars? Eller er det større behov for nye satellitter som kan overvåke klimaet? Si din mening på ESAs folkemøte.

Dette er det første folkemøtet som blir arrangerert i hvert samtlige ESA medlemsland. Mer enn 2000 innbyggere, i form av representative utvalg fra hvert land, skal møtes en hel dag for å diskutere spørsmål i tilknytning til framtidig romvirksomhet. På alle møtestedene følger man det samme opplegget, og deltagerne besvarer de samme spørsmålene.

I Norge vil dette foregå på Norsk Romsenter på Skøyen i Oslo og DU kan være med å diskutere lørdag 10. september.

Rådspørringen, som er den største i sitt slag til nå, blir organisert på vegne av ESA av Missions Publiques, et selskap som har spesialisert seg på folkemøter, og 20 partnere. Romorganisasjonen ønsker å involvere flere aktører, særlig vanlige innbyggere, i avgjørelser som angår samfunnsmessige utfordringer, rombaserte tjenester, og innovasjon, utforskning og internasjonalt romsamarbeid som får betydning for fremtidige generasjoner.

Høres dette ut som noe du vil være med på, meld deg på her.