EduGalaxen: Klimat och miljö genom satelliters ögon

Jan Holmgård i EduGalaxen har skrevet fire deler om hvordan satelitter sendt ut i bane gir oss øyne til å observere jordens klima og miljø.

Jan skriver følgende i innledningen til den førsten delen av denne serien på fire deler:

«Innan vi hade tillgång till dagens stora mängder satellitdata var det omöjligt att bygga upp en global bild av förhållanden på jorden. Däremot finns det en hel del nedtecknade berättelser som kan ge oss ledtrådar när vi vill beskriva klimatet under en period långt tillbaka i tiden.»

Artikkelen er delt inn i fire deler som hver fokuserer på forskjellige temaer:


EduGalaxen er en blogg fra Nordic ESERO.

Fort McMurray 12.5.2016. Sentinel-2A, band 12, 11 och 4

Fort McMurray, Alberta, Canada 2.5.2016. Sentinel-2A, band 8, 4 och 3. Infrarött.

Pío XI Glacier, Chile (Foto: ESA)

Alakol Lake (Foto: ESA)

Los Glaciares National Park, Argentina (Foto: ESA)

Utbredningen av havsis kring polerna i oktober 2016 samt 28.10.2016. Bild: National Snow and Ice Data Center, Boulder, CO