EduGalaxen: Jordens klima og miljø gjennom satellitters øyne

Jan Holmgård skriver om hvordan satelitter sendt ut i bane gir oss øyne til å observere jordens klima og miljø.

Store mengder data

Med satellitters øyne vendt nedover kan de samle inn data om havis og vegetasjon og gi oss mye informasjon om hvordan det har forandret seg over tid. Han skriver:

Innan vi hade tillgång till dagens stora mängder satellitdata var det omöjligt att bygga upp en global bild av förhållanden på jorden. Däremot finns det en hel del nedtecknade berättelser som kan ge oss ledtrådar när vi vill beskriva klimatet under en period långt tillbaka i tiden. Vill vi snabbt bilda oss en grov bild av klimatet där vi befinner oss är det bättre att se på marken än att se på det momentana vädret. Växtligheten ger oss information bland annat om temperatur över en längre tidsperiod och om tillgången på solljus och vatten. På så sätt kan vi också från uppgifter om vad som odlades under en viss tid på en viss plats bilda oss en uppfattning om hur klimatet torde ha varit.

Les første del av serien på fire deler i sin helhet på EduGalaxen

Utbredningen av havsis kring polerna i oktober 2016 samt 28.10.2016. Bild: National Snow and Ice Data Center, Boulder, CO

Utbredningen av havsis kring polerna i oktober 2016 samt 28.10.2016. Bild: National Snow and Ice Data Center, Boulder, CO

Mätningar gjorda med ESA’s satellit CryoSat visar hur isen under höstarna förändrats. Efter den ovanligt kalla sommaren 2013 ökade ismassans volym kring Arktis med en tredjedel. Bild: UCL/CPOM/University of Leeds

Mätningar gjorda med ESA’s satellit CryoSat visar hur isen under höstarna förändrats. Efter den ovanligt kalla sommaren 2013 ökade ismassans volym kring Arktis med en tredjedel. Bild: UCL/CPOM/University of Leeds