Debatt om næringsmulighetene i norsk romfart

Cutting Edge-festivalen er den største tverrfaglige teknologi-festival i Norge, og en del av Oslo Innovation Week. Tekna arrangerte en egen romfartdebatt under festivalen, hvor NAROM fikk ansvaret for å moderere samtalen mellom panelet.

Under årets Cutting Edge festival, ble NAROM spurt om å moderere en paneldebatt, arrangert av Tekna, og tok for seg teamet: «Romfartsnasjonen Norge – fra nytteorientert politikk til en virkelig Månelanding».

Ny romfartsstrategi for Norge?

Fra NAROM stilte fysiker Alexander Biebricher som har følgende å si om selve debatten:

— Debatten gikk veldig bra og var egentlig litt selvgående. Det betyr jo at panelet var enige med hverandre, enig i at Norge er i en unik posisjon til å utvikle romfart videre. Det kom også frem at Norge også veldig gode forutsetninger, med allerede mye aktivitet i romsektoren og infrastruktur. Panelet var enig i at det ikke bare er gode forutsetninger for å gjøre dette, men at vi også bør gjøre dette, på en smart måte, avslutter Alexander.

Debattpanelet bestod av:

Er Norge klar for å lande på Månen?

Før debatten ga Eirik Kommedal og Brage Johansen en kort introduksjon om temaet «Er Norge klar for å lande på Månen?» Et av tingene som kom frem her var at under Apolloprogrammet var det en tydelig økning i interesse for romfart og teknologiutdanninger. Kanskje vil en ny og større romfartsstrategi for Norge gi tilsvarende effekt her til lands?

Fikk du ikke med deg debatten, så kan du se den her:

https://www.facebook.com/Tekna/videos/10154759395090741/

Foto: Cutting Edge 2017/Tekna

Foto: Cutting Edge 2017/Tekna

Foto: Cutting Edge 2017/Tekna