NAROM får større statlig grunnfinansiering

Regjeringen har i forslag til revidert nasjonalbudsjett økt grunnfinansieringen til NAROM med 6,6 millioner kroner. – Dette er svært gledelig og gir oss muligheter for økt aktivitet, flere ansatte og utbygging i Oksebåsen, sier daglig leder Arne Hjalmar Hansen.

 

Under polarhimmelen – Ledige plasser på gratis videreutdanningskurs for lærere

Lærere fra Norge, Sverige og Finland inviteres til deltakelse videreutdanningskurset under polarhimmelen. Kurset gir 10 studiepoeng (ECTS), og er utviklet for lærere som underviser i naturfag eller fysikk enten på ungdomsskole eller videregående skole. Kurset er gratis, og gjennomføres ved Andøya Space Center. Kurset har noen få ledige plasser som er åpen å søke på innen 1.juni. De første kvalifiserte søkerne vi få tilbud om studieplass.

 

Naturfagsdidaktikk og verdensrommet – videreutdanningskurs for nordiske lærere

Lærere fra Norge, Sverige og Finland inviteres til deltakelse på et nytt videreutdanningskurs i naturfagsdidaktikk. Kurset gir 10 studiepoeng (ECTS), og er utviklet for lærere som underviser i naturfag på ungdomstrinnet og samt videregående skole/gymnasiet. Kurset er gratis, og gjennomføres ved Norsk Romsenter i Oslo.

 

Verdensrommet og satellitter i undervisningen – gratis etterutdanningskurs for nordiske lærere

Hva med å gi elevene dine muligheten til å bygge satellitter i klasserommet? Lærere i ungdomsskolen eller på videregående/gymnasium i Norge, Sverige eller Finland inviteres til etterutdanningskurs på Andøya Space Center, der kursets innhold også når relevante læreplanmål i de ulike landene.

 

Nordiske lærere samles på Andøya i juni

Lærere fra hele Norden inviteres til Andøya i juni for å delta på romfartsleir på Andøya Space Center. Deltakerne skal blant skytes opp sin egen rakett, og får delta på oppdrag med Romskipet Aurora. Siste frist for påmelding er 1. mai.

 

Arbeidet er i gang med «Reisen til Mars»

Ved Romskipet Aurora på Andøya Space Center er man godt i gang med å lage et nytt oppdrag. «Reisen til Mars» skal tilby de besøkende en helt ny ferd ut i verdensrommet, og skal befeste romskipet som et unikt og fremtidsrettet besøks- og opplevelsessenter.

 

Ledige kursplasser på gratis videreutdanningskurs

Underviser du i naturfag, geografi eller geofag i grunnskolen eller videregående skole i ett av de nordiske landene? Videreutdanningskurset «Geologi i skolen» har noen få ledige plasser, og er knyttet til aktuelle kompetansemål innen relevante læreplaner for grunnskolen og videregående skole/gymnasiet i de nordiske landene. Kurset er gratis og gir 10 studiepoeng

 

NAROM og Lektor2-ordningen

NAROM har i flere år samarbeidet med skoler over hele landet gjennom Lektor2-ordningen som finansieres av Kunnskapsdepartementet. Målet med ordningen er å få et tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv i arbeidet med å få flere til å velge realfag og teknologi.

 

Den nordiske CanSat konkurransen 2017 er i gang!

Hvert år siden 2009 har elever fra videregående skoler rundt om i de nordiske land deltatt i den nordiske CanSat konkurransen som blir arrangert av NAROM. I år er intet unntak, og årets konkurranse går av stabelen i april på Andøya Space Center.

 

Spennende romkonkurranse for barn og ungdom

Barn og ungdom fra Norge inviteres med i europeisk konkurranse om verdensrommet.