Bli med på Mission X 2017

«Mission X -Train like an astronaut» er et internasjonalt og tverrfaglig undervisningsopplegg for mellomtrinnet hvor en kombinerer vitenskap, ernæring og idrett. Deltakelsen er gratis, og fristen for å melde seg på er 2. oktober 2016.