Kontakt English
bilde
strek
blank
logo skillestrek Kurs og prosjekter skillestrek Undervisningsressurser skillestrek Romskipet Aurora skillestrek Aktuelt skillestrek Om NAROM skillestrek
blank Du er her: Forsiden | Aktuelt | Nyhetsarkiv| Spennende utfordringer ved romfartssenteret ESTEC
ikon Nyheter
ikon ikon
ikonNyhetsarkiv
ikonikon
ikon Nyhetsnotiser
ikon ikon
ikon Nyhetsbrev
ikon ikon
stolpe  
blank

Spennende utfordringer ved romfartssenteret ESTEC

   
I mars 2005 reiste sivilingeniør Åge-Raymond Riise fra spennende oppgaver ved Andøya Rakettskytefelt til nye utfordringer som Young Graduate Trainee i ESAs tekniske senter ESTEC i Nederland.
 
Gjennom den europeiske romorganisasjonens Young Graduate Trainee-program, kan studenter som har avsluttet – eller er i ferd med å avslutte mastergrad, få arbeidserfaring som trainee ved et ESA-senter. ESA gir hvert år flere nylig ferdigutdannende muligheten til å jobbe på et av ESAs sentre, sammen med en veileder/team og som del av et prosjekt, for å lære mer om romvirksomhet generelt og om ESA.
 

Prosjektleder Åge-Raymond Riise
 
   
Nyttig jobberfaring ved Andøya Rakettskytefelt
Åge-Raymond er utdannet sivilingeniør i romteknologi ved høgskolen i Narvik. Deretter har det vært to aktive og spennende år ved Andøya Rakettskytefelt (ARS).

I en samtale med Åge-Raymond ved ESTEC i august, uttrykker han at disse årene ved ARS har gitt nyttig bedriftserfaring og oppgaver med fokus på bl.a. den første norskbygde studentsatellitten, å motta telemetri fra Rakettskytefeltets sonde raketter, samt undervisning i NAROM. Etter å ha blitt opptatt i Young Trainee-programmet etter søknad til ESA Department i 2004, begynte han å jobbe i mars i år ved ESAs tekniske senter ESTEC i Nederland
 
Prosjektleder for YES2-prosjektet
Åge-Raymond Riise ble satt til å være prosjektleder i ESA for YES2 (Young Engineers` Satellitte 2). Her leder han et team på 5 studenter i tillegg til å følge opp hovedkontraktør. Teamet består av siste års studenter som jobber parallelt med masteroppgaven. Disse studentene koordinerer studenter ved universiteter i andre europeiske land som har deloppdrag (Work Package) med YES2-prosjektet.
 

Skisse av YES2.
 
   
Hva er YES2
Ideen med YES2-prosjektet startet sommeren 2002 ved at hovedkontraktør Delta-Utec i Leiden i Nederland dro for å besøke 25 universiteter i Europa for å danne et nettverk av universitet gjerne uten erfaring innen romvirksomhet, for å bygge en satellitt sammen.

Hensikten med YES2-prosjektet er:
- å gi studenter en motiverende teknisk og opplæringsmessig erfaring
- demonstrere SpaceMail, dvs å returnere en liten kapsel fra verdensrommet til jorda ved å bruke en vel 30 km lang wire/line i stedet for en rakettmotor
- demonstrere fleksibelt varmeskjold teknologi ved å bruke en liten ”single-stage” kapselDette er det første europeiske eksperimentet med bruk av wire/line.
 
   
YES2 vil til sammen veie under 32 kg, mens selve kapselen er kun på ca. 4 kg med en størrelse på omtrent 40 cm i diameter. Den skal fly som passasjer på den russiske eksperimentsatellitten Foton-M3.

Foton-M3 satellitten skal fly i 12 dager i en høyde like under den internasjonale romstasjonen (ca. 400 km over jordoverflaten). Etter 12 dager er planlagte målinger for Foton-M3 avsluttet. Da vil kapselen til YES2 slippes og linen (wire) trekkes ut.

Etter ca. 5 timers ferd mot jorda kommer YES2-kapselen inn i jordatmosfæren, linen brennes opp og kula er planlagt å lande i Kazakhstan innen et område på 100 x 400 km.
 
I denne arbeidsperioden forteller Åge-Raymond at det er fokus på å få samtlige delsystemer i YES2 klare for CDR godkjenning, - Critical Design Review.

Da noen av delsystemene har visse problemer, er det opprettet et ”Tiger Team” som ledes av Åge-Raymond. Derfor passer det fint inn i planene at Foton-M3 et utsatt et år for utskyting, - fra september 2006 til september 2007.


Illustrasjonen viser Foton-M3 satellitten og YES2-kapselens ferd mot jorda.
 
Fortsatt muligheter for norske studenter å delta i YES2
Åge-Raymond uttrykker at det vil være muligheter for norske studenter å delta i YES2 i de siste fasene mot utskytning, - fra oktober 2005. De fleste studentene er ingeniører innen for eksempel elektronikk, data, kommunikasjon, romingeniører. Men det er også aktuelt med studenter innen andre fagområder som prosjekt ledelse, administrasjon, økonomi og politikk.
Send en e-post til Åge-Raymond Riise for mer informasjon:
Aage.Raymond.Riise@esa.int

Jeg stortrives ved ESTEC, sier Åge-Raymond ved slutten av samtalen. Det er et ungt og aktivt fagmiljø, - svært sosialt og nært til utelivet. Så er det bare å ønske han lykke til med utskytingen, og kanskje dette eksperimentet vil vise seg å bli begynnelsen til hvordan posten heretter sendes fra den internasjonale romstasjonen ned til jorda. Nemlig med en kule som sendes i wire/line fra romstasjonen.
 
blank
blank Norsk Romsenter | Andøya Space Center | Kongsberg Satellite Services | Norsk Industriforum for romvirksomhet
blank

 

NAROM, Andøya Space Center, Postboks 54, 8483 Andenes. Telefon: 76 14 46 50 Telefaks: 76 14 44 01
Ansvarlig redaktør Arne Hjalmar Hansen.
Copyright © 2003-2016 NAROM. Alle rettigheter er reservert.