Kontakt English
bilde
strek
blank
logo skillestrek Kurs og prosjekter skillestrek Undervisningsressurser skillestrek Romskipet Aurora skillestrek Aktuelt skillestrek Om NAROM skillestrek
blank Du er her: Forsiden | Kurs og prosjekter | ESERO| ESERO Norway kurs for lærere
ikon Kurs 2016
ikon ikon
ikonESERO
ikonikon
Spennende og aktive år med ESERO Spennende og aktive år med ESERO
ikon ikon
ESERO kurs for nordiske lærere 2013 - 2015 ESERO kurs 2013 - 2015
ikon ikon
ESERO-kontor i Norge ESERO-kontor i Norge
ikon ikon
ikon Fysikken i fokus - skolepakke
ikon ikon
ikon Landslinje i romteknologi
ikon ikon
ikon Studentrakett
ikon ikon
ikon CanSat
ikon ikon
ikon Prosjekter
ikon ikon
blank
blank blank
Logg på kurs
blank
blank
blank
blank
  Glemt passord?
blank
blank blank
blank
blank
blank
blank
Glemt passord?
stolpe  
blank

ESERO Norway kurs for lærere

   
Ved det norske ESERO-kontoret vil det utvikles og gjennomføres 25 videreutdanningskurs for lærere i ungdomsskolen i løpet av årene 2009, 2010 og 2011. Kursene er for deg som vil lære om hvordan romfartøy gir oss ny viten om verdensrommet og om nytten av satellitter i overvåking av jorda. Ressurser og materiell egnet for klasserommet vil bli tilgjengelig.
 
Om kursene
Det er to ulike kurs som tilbys i samarbeid med høgskolen i Bodø:
1) Satellittbilder, GPS og GIS i skolen
2) Verdensrom og klasserom

Hvert kurs gir 10 studiepoeng, og vil være nettbaserte og med samlinger i ulike steder i landet. De nettbaserte aktivitetene vil være arbeidsoppgaver og aktiviteter, diskusjonsforum, nettprøve og rapport. Det vil være en samling på tre dager knyttet til hvert kurs. Ved samlingen vil det være aktiviteter ute i felt og i klasserom.
Kursene avsluttes med en hjemmeeksamen hvor innlevering vil være et undervisningsopplegg knyttet til aktuelt tema.

Kursene vil selvfølgelig knyttes til aktuelle kompetansemål innen relevante læreplaner. Les mer om disse under beskrivelsen av det enkelte kurs.

Målgruppe er lærere i ungdomsskolen som underviser i naturfag og samfunnskunnskap/ geografi. Kursdeltagere må være villig til å bli kontaktet i perioden frem til 2-3 år etter kurset for å evaluere nytten i klasserommet.

ESERO Norway dekker kursavgift (ikke semesteravgift), samt oppholds- og reiseutgifter for de lærerne som deltar.

Kursene vil gjennomføres i samarbeid med andre nasjonale realfagsaktører som Naturfagsenteret og de regionale vitensentrene i Norge.

Er du lærer i ungdomsskolen i naturfag eller samfunnskunnskap/ geografi og ønsker å vite hvordan du kan sikre deg plass på kursene? Start med å studere oversikten over kurs som tilbys i 2010.

Dersom du har spørsmål knyttet til kursene så send en henvendelse til esero@rocketrange.no.

Informasjon om ESERO Norway finnes også på www.esero.no.

 
Satellittbilder, GPS og GIS i skolen
Det vil bli tilbudt tilsammen 12 "Satellittbilder, GPS og GIS i skolen"-kurs med feltsamling ulike steder i landet i perioden 2009-2011.

Kurset vil gi kjennskap til hvordan jorda og atmosfæren kan utforskes og overvåkes ved hjelp av informasjon fra satellitter. Det vil være aktuelt innen temaer som værutvikling, havis, vegetasjon og ozon. Ferske satellittbilder vil være tilgjengelig. Det vil bli gitt opplæring i enkel bruk av bildebehandling for å analysere satellittbilder fra nærområdet samt kjennskap til hvordan man kan kombinere satellittbilde med kartdata (f.eks. elver, veier, løsmasser, bergarter). For kartdataene vil et enkelt GIS-program (geografiske informasjonssystem) bli brukt for visualisering. GPS vil benyttes ute i felt.

Det vil være følgende tilknytning til læreplaner for ungdomsskolen:
NATURFAG
* Forskerspiren
- skrive logg ved forsøk og feltarbeid og presentere rapporter ved bruk av digitale hjelpemidler

* Mangfold i naturen
- observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde

* Teknologi og design
- gjøre rede for elektroniske kommunikasjonssystemer på systemnivå og drøfte samfunnsmessige utfordringer knyttet til bruk av slike

SAMFUNNSFAG
* Geografi
- lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart og beherske målestokk og karttegn
- beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet
- fortelle om naturgrunnlaget med vekt på jordas indre og ytre krefter, luftmassenesbevegelse, vannets kretsløp, vær, klima og vegetasjon og drøfte sammenhenger mellom natur og samfunn
 
Verdensrom og klasserom
Det vil bli tilbudt tilsammen 13 "Verdensrom og klasserom"-kurs med feltsamling ulike steder i landet i perioden 2009-2011.

Kurset vil gi kunnskap om forskning og nye muligheter for å utforske verdensrommet ved bruk av romsonder og bemannede romfartøy. Kursdeltagere vil få kjennskap til romferder til planeter som Mars, Saturn og Venus og gjøre egne observasjoner av planeter og stjerner ved bruk av enkelt teleskop (Galileoskop, ett til hver kursdeltager). Det vil være aktiviteter for studie av solvind og nordlysfenomen ved bruk av egnet utstyr, bilder av sola og sanntidsdata. Det vil bli tilgjengelig undervisningsmateriell og ressurser med fokus på den internasjononale romstasjonen (ISS), - hvordan bygge en romstasjon, livet om bord og arbeide om bord. I tillegg vil det bli opplæring innen satellittnavigasjon og bruk av GPS.

Det vil være følgende tilknytning til læreplaner for ungdomsskolen:
NATURFAG
* Forskerspiren
- skrive logg ved forsøk og feltarbeid og presentere rapporter ved bruk av digitale hjelpemidler

* Verdensrommet
- gi en oversikt over teknologisk utstyr som brukes i utforskning av verdensrommet
- presentere hovedtrekk i romfartens historie og samtale om forskning som kartlegger muligheter for liv på andre planeter

* Teknologi og design
- gjøre rede for elektroniske kommunikasjonssystemer på systemnivå og drøfte samfunnsmessige utfordringer knyttet til bruk av slike
 
blank
blank Norsk Romsenter | Andøya Space Center | Kongsberg Satellite Services | Norsk Industriforum for romvirksomhet
blank

 

NAROM, Andøya Space Center, Postboks 54, 8483 Andenes. Telefon: 76 14 46 50 Telefaks: 76 14 44 01
Ansvarlig redaktør Arne Hjalmar Hansen.
Copyright © 2003-2016 NAROM. Alle rettigheter er reservert.