Kontakt English
bilde
strek
blank
logo skillestrek Kurs og prosjekter skillestrek Undervisningsressurser skillestrek Romskipet Aurora skillestrek Aktuelt skillestrek Om NAROM skillestrek
blank Du er her: Forsiden | Kurs og prosjekter | ESERO| ESERO kurs for nordiske lærere 2013 - 2015
ikon Kurs 2016
ikon ikon
ikonESERO
ikonikon
Spennende og aktive år med ESERO Spennende og aktive år med ESERO
ikon ikon
ikon ESERO kurs 2013 - 2015
ikon ikon
ESERO-kontor i Norge ESERO-kontor i Norge
ikon ikon
ikon Fysikken i fokus - skolepakke
ikon ikon
ikon Landslinje i romteknologi
ikon ikon
ikon Studentrakett
ikon ikon
ikon CanSat
ikon ikon
ikon Prosjekter
ikon ikon
blank
blank blank
Logg på kurs
blank
blank
blank
blank
  Glemt passord?
blank
blank blank
blank
blank
blank
blank
Glemt passord?
stolpe  
blank

ESERO kurs for nordiske lærere 2013 - 2015

   
I det nordiske ESERO samarbeidet vil det i perioden 2013 - 2015 tilbys både videreutdannings- og etterutdanningskurs for nordiske lærere. Etterutdanningskursene består av en feltsamling. Videreutdanningskursene er nett-og feltbaserte med en feltsamling for hvert kurs. Videreutdanningskursene gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Nordland og ulike realfagsaktører i Norden.
 
A) ETTERUTDANNINGSKURS FOR NORDISKE LÆRERE
Det vil i løpet av 2013 - 2015 tilbys ulike etterutdanningskurs for nordiske lærere. Kursene vil være innen forskjellige romrelaterte temaer og vil gjennomføres med feltsamling på 1 til 5 dager. Gjennomføringen vil skje i ulike områder i Norden. Kurs som er åpne for nordiske lærere, vil omtales i oversikten under. Kostnader knyttet til kursene omtales i kursbeskrivelsen for det enkelte kurs. Andre kurs vil kun tilbys lærere i avgrensede geografiske områder innen Norden, og vil ikke omtales her. Du kan leser mer om etterutdanningskursene på esero.no.
Ta kontakt med Jøran Grande, joran@narom.no, dersom du har spørsmål til etterutdanningskursene.
 
B) VIDEREUTDANNINGSKURS FOR NORDISKE LÆRERE
Hvert av etterutdanningskursene som tilbys gir 10 studiepoeng. Det vil være 20-24 plasser tilgjengelig ved hvert av kursene. Interesserte deltagere melder seg på kurset ved å registrere seg i påmeldingsskjemaet som er tilgjengelig for hvert kurs i oversikten under. Etter søknadsfristen vil det være en utvelgelse av nordiske lærere som får tilbud om plass på kurset. Utvalgte lærere vil deretter få informasjon om søknadsskjema som må registreres for å bli student ved Universitetet i Nordland.
Innholdet i samtlige kurs knyttes til aktuelle kompetansemål innen relevante læreplaner. Dette gjelder for grunnskole (5.-10- klasse i Norge) og videregående skole/gymnasiet i de nordiske land.
De nettbaserte aktivitetene kan være arbeidsoppgaver og aktiviteter, diskusjonsforum, nettprøve og rapport. Det vil være en feltsamling på 4-5 dager knyttet til hvert kurs. Ved samlingen vil det være aktiviteter ute i felt og i klasserom. Kursene avsluttes med en hjemmeeksamen hvor innlevering kan være et undervisningsopplegg knyttet til aktuelt tema.
Det vil bli tilgjengelig spennende og aktuelle ressurser og materiell for klasserommet ved hvert kurs.
Det forventes at deltagere sprer kunnskap om kursinnhold/aktiviteter til 3-4 lærere ved egen skole. Oversikt over videreutdanningskurs finnes på esero.no. Her Nordic ESERO sin facbook side fins det en rekke bilder fra tidligere kurs og aktiviteter.

Kostnader
Oppholdsutgifter samt inntil 50% av reiseutgiftene for feltsamling dekkes av ESERO Norway. Reisestøtten gis etter bestått eksamen. Dersom behov så er det mulig å komme til feltsamlingen kvelden før oppstart. Dersom det er behov for ekstra overnatting ut over dette, så dekkes disse utgiftene av den enkelte kursdeltager.
Det er semesteravgift som betales til Universitetet i Nordland (ca. NOK 850), men ingen kursavgift.

For ytterligere informasjon ta kontakt med:
Jøran Grande, joran@narom.no
Informasjon om ESERO kontoret finnes her (klikk).
 
blank
blank Norsk Romsenter | Andøya Space Center | Kongsberg Satellite Services | Norsk Industriforum for romvirksomhet
blank

 

NAROM, Andøya Space Center, Postboks 54, 8483 Andenes. Telefon: 76 14 46 50 Telefaks: 76 14 44 01
Ansvarlig redaktør Arne Hjalmar Hansen.
Copyright © 2003-2016 NAROM. Alle rettigheter er reservert.