Kontakt English
bilde
strek
blank
logo skillestrek Kurs og prosjekter skillestrek Undervisningsressurser skillestrek Romskipet Aurora skillestrek Aktuelt skillestrek Om NAROM skillestrek
blank Du er her: Forsiden | Kurs og prosjekter | ESERO| ESERO kurs for nordiske lærere i 2013
ikon Kurs 2014
ikon ikon
ikonESERO
ikonikon
Spennende og aktive år med ESERO Spennende og aktive år med ESERO
ikon ikon
ikon ESERO kurs 2013
ikon ikon
ESERO-kontor i Norge ESERO-kontor i Norge
ikon ikon
ikon Fysikken i fokus - skolepakke
ikon ikon
ikon Landslinje i romteknologi
ikon ikon
ikon Studentrakett
ikon ikon
ikon CanSat
ikon ikon
ikon Prosjekter
ikon ikon
blank
blank blank
Logg på kurs
blank
blank
blank
blank
  Glemt passord?
blank
blank blank
blank
blank
blank
blank
Glemt passord?
stolpe  
blank

ESERO kurs for nordiske lærere i 2013

   
I det nordiske ESERO samarbeidet vil det i 2013 tilbys både videreutdannings- og etterutdanningskurs for nordiske lærere. Etterutdanningskursene består av en feltsamling. Videreutdanningskursene er nett-og feltbaserte med en feltsamling for hvert kurs. Videreutdanningskursene gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Nordland og ulike realfagsaktører i Norden.
 
A) ETTERUTDANNINGSKURS FOR NORDISKE LÆRERE
Det vil i løpet av 2013 tilbys ulike etterutdanningskurs for nordiske lærere. Kursene vil være innen forskjellige romrelaterte temaer og vil gjennomføres med feltsamling på 1 til 5 dager. Gjennomføringen vil skje i ulike områder i Norden. Kurs som er åpne for nordiske lærere, vil omtales i oversikten under. Kostnader knyttet til kursene omtales i kursbeskrivelsen for det enkelte kurs. Andre kurs vil kun tilbys lærere i avgrensede geografiske områder innen Norden, og vil ikke omtales her.
Ta kontakt med Birgit Strømsholm, birgit@rocketrange.no, dersom du har spørsmål til etterutdanningskursene.
 
1) CanSat for nordiske lærere - Andøya
Målgruppe: lærere som underviser i naturfag/realfag i ungdomsskole og videregående skole/ gymnasium
- Påmeldingsfrist: fortløpende opptak frem til 30. august 2013
- Feltsamling: 4 dager ved Andøya Rakettskytefelt, 16.-19. september 2013
Klikk her for informasjon om kurset samt for påmelding
 
2) CanSat for nordiske lærere - Aalborg
Målgruppe: lærere som underviser i naturfag/realfag i ungdomsskole og videregående skole/ gymnasium
- Påmeldingsfrist: 10. juni 2013
- Feltsamling: 4 dager ved Aalborg Universitet, 28.-31. oktober 2013.
Desverre så er kurset avlyst på grunn av få deltagere.
 
3) Nordic Teachers´Space Camp 2013
Målgruppe: nordiske realfagslærere i grunnskolen og videregående skole/ gymnasium
- Påmeldingsfrist: 20. mai 2013
- Feltsamling: 5 dager ved Andøya Rakettyskytefelt, 12.-16. august 2013
- Kostnader: For lærere i Finland, Danmark og Sverige så dekker det nordiske ESERO (European Space Education Resource Office) programmet kursavgiften for to deltagere fra hvert av disse landene. Kursavgiften dekker all undervisning, fem overnattinger, kost og sosiale aktiviteter under campen. I tillegg gis det 50% reisestøtte etter gjennomført Camp.
Klikk her for informasjon om Space Campen.

 
B) VIDEREUTDANNINGSKURS FOR NORDISKE LÆRERE
Hvert av kursene i oversikten under gir 10 studiepoeng. Det vil være 20-24 plasser tilgjengelig ved hvert av kursene. Interesserte deltagere melder seg på kurset ved å registrere seg i påmeldingsskjemaet som er tilgjengelig for hvert kurs i oversikten under. Etter søknadsfristen vil det være en utvelgelse av nordiske lærere som får tilbud om plass på kurset. Utvalgte lærere vil deretter få informasjon om søknadsskjema som må registreres for å bli student ved Universitetet i Nordland.
Innholdet i samtlige kurs knyttes til aktuelle kompetansemål innen relevante læreplaner. Dette gjelder for grunnskole (5.-10- klasse i Norge) og videregående skole/gymnasiet i de nordiske land.
De nettbaserte aktivitetene kan være arbeidsoppgaver og aktiviteter, diskusjonsforum, nettprøve og rapport. Det vil være en feltsamling på 4-5 dager knyttet til hvert kurs. Ved samlingen vil det være aktiviteter ute i felt og i klasserom. Kursene avsluttes med en hjemmeeksamen hvor innlevering kan være et undervisningsopplegg knyttet til aktuelt tema.
Det vil bli tilgjengelig spennende og aktuelle ressurser og materiell for klasserommet ved hvert kurs.
Det forventes at deltagere sprer kunnskap om kursinnhold/aktiviteter til 3-4 lærere ved egen skole.

Kostnader
Oppholdsutgifter samt inntil 50% av reiseutgiftene for feltsamling dekkes av ESERO Norway. Reisestøtten gis etter bestått eksamen. Dersom behov så er det mulig å komme til feltsamlingen kvelden før oppstart. Dersom det er behov for ekstra overnatting ut over dette, så dekkes disse utgiftene av den enkelte kursdeltager.
Det er semesteravgift som betales til Universitetet i Nordland (ca. NOK 850), men ingen kursavgift.

For ytterligere informasjon ta kontakt med:
Birgit Strømsholm, birgit@rocketrange.no
Informasjon om ESERO kontoret finnes her (klikk).
 
1) Geologi i skolen
Målgruppe: Lærere i Norden som underviser i naturfag, geografi og geofag, enten i grunnskolen eller videregående skole
- Påmeldingsfrist: 01. mars 2013
- Oppstart: 08. april 2013
- Feltsamling: 09.-13. september i Salten og Bodø-området i Nord-Norge
- Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 9. desember 2013
Klikk her for informasjon om kurset
 
2) Klimaforskning i polare landskap
Målgruppe: Lærere i Norden som underviser i naturfag, geografi eller geofag eller naturfag i grunnskolen eller videregående skole
- Påmeldingsfrist: 01. mars 2013
- Oppstart: 08. april 2013
- Feltsamling: Longyearbyen, 25.-30. august 2013
- Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 18. november 2013
Klikk her for informasjon om kurset
 
3) Under Polarhimmelen
Målgruppe: Lærere i Norden som underviser i naturfag i ungdomsskole eller videregående skole
- Påmeldingsfrist: 15. april 2013, - fortløpende opptak til 1. juni
- Oppstart: 12. august 2013
- Feltsamling: 5 dager v/ Andøya Rakettskytefelt, 28. oktober - 01. november 2013
- Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 24. februar 2014
Klikk her for informasjon om kurset.
 
4) Verdensrom og klasserom - Andøya
Målgruppe: Lærere som underviser i naturfag
- Påmeldingsfrist: 15. april 2013, - fortløpende opptak til 1. juni
- Oppstart: 12. august 2013
- Feltsamling: 4 dager ved Andøya Rakettskytefelt, 21.-24. oktober 2013
- Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 13. desember 2013
Klikk her for informasjon om kurset.
 
5) Verdensrom og klasserom - København
Målgruppe: Lærere som underviser i naturfag
- Påmeldingsfrist: 15. april 2013,- fortløpende opptak til 1. juni
- Oppstart: 12. august 2013
- Feltsamling: 4 dager ved Planetariet, København, 16.-19. september 2013
- Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 13. desember 2013
Klikk her for informasjon om kurset.
 
blank
blank Norsk Romsenter | Andøya Space Center | Kongsberg Satellite Services | Norsk Industriforum for romvirksomhet
blank

 

NAROM, Andøya Space Center, Postboks 54, 8483 Andenes. Telefon: 76 14 46 50 Telefaks: 76 14 44 01
Ansvarlig redaktør Arne Hjalmar Hansen.
Copyright © 2003-2014 NAROM. Alle rettigheter er reservert.