Spaceship Aurora

Ved Andøya Space Center finnes det allerede unike ressurser og infrastruktur i form av laboratorier og instrumenter. Dette gjør at forskere og studenter fra hele verden kommer til Andøya for å utforske nordlyset og beslektede fenomener i verdensrommet innen atmosfære, klima og miljø.

The virtual spaceship Aurora sets course for space and the aurora. Andøya below.
The virtual spaceship Aurora sets course for space and the aurora. Andøya below.

Et lærings- og opplevelsessenter

For å gjøre denne spennende virksomheten tilgjengelig for flere, har NAROM i samarbeid med Andøya Space Center, bygget et unikt og spennende lærings- og opplevelsessenter – «Spaceship Aurora». Dette senteret ble åpnet av statsminister Erna Solberg i april 2014, og er knyttet til den eksisterende romvirksomheten ved Andøya Space Center.

Gå til Spaceship Aurora sine egne nettsider

«Spaceship Aurora» består av to hoved-opplevelser:

  • «Spaceport Andøya» består av et simulert miljø for rakettoppskytinger. Her kan deltakerne ta del i «missions» som varer fra 30 minutter til et par timer.
  • «Spaceship Aurora» gir deltakerne interaktive oppgaver i verdensrommet. Dette kan kjøres autonomt, eller i samhandling med «Spaceport Andøya».

For alle

Dette senteret retter seg primært mot elever, studenter og lærere, men er også et tilbud til turister og folk flest.

2016-02-26 13_44_16-000089

Det er utviklet egne undervisningsopplegg knyttet til Spaceship Aurora og tilpasset gjeldende relevante læreplaner for grunnskolens mellomtrinn og ungdomstrinn, samt Vg1 Naturfag. Opplegget omfatter for- og etterarbeid i klasserommet, samt oppdrag for elevene i Spaceship Aurora. Det er også etablert et eget kurs for lærere som ønsker å bruke romskipet som en spennende ressurs i sin undervisning.

Interessen for «Spaceship Aurora» er økende blant elever, studenter og lærere. Det er inngått samarbeidsavtaler med flere skoleeiere både på grunnskolenivå og videregående skoles nivå, og der romskipet inngår som en fast del av undervisningsopplegg i ulike fag («årshjul»).

The Virtual Spaceship Aurora
The Virtual Spaceship Aurora

Turisme på Andøya

Også blant turister og folk flest er det en økende interesse for «Spaceship Aurora». Det som tilbys av kunnskapsbaserte opplevelser og læring rundt nordlyset spesielt, ser ut til å fenge folk flest i alle aldre. Årlig deltar flere tusen turister og folk flest i ulike oppdrag og aktiviteter i Spaceship Aurora.

Erfaringene med driften og tilbakemeldingene fra deltakerne så langt, er at «Spaceship Aurora»

  • tilbyr en intens og realistisk opplevelse som skaper begeistring og interesse for romforskning, realfag og teknologi, – og er dermed et spennende og populært lærings- og opplevelsessenter for besøkende i alle aldre.
  • er et positivt og spennende bidrag til NAROMs virksomhet, og passer godt inn i driften ved Andøya Space Center
  • viser frem det som skjer ved Andøya Space Center på en troverdig og spennende måte, og bidrar således til økt kunnskap om og positiv omdømmebygging av norsk romvirksomhet.

En spennende rom-historie

I tilknytning til lærings- og opplevelsessenteret, er det også bygd nye undervisningsfasiliteter for NAROM blant annet et auditorium med plass til 100 personer. Senteret rommer en egen nordlysutstilling, samt utstillingen «Norge i verdensrommet» som er en gave fra Norsk Romsenter.

Det er et mål at romskipets innhold og tilbud skal utvikles systematisk og kontinuerlig. Fornyelse er viktig for å holde interessen oppe, og det foregår derfor stadig videre utvikling av «Spaceship Aurora».

Verdensrommet fenger nysgjerrige i alle aldre, og «Romskipet Aurora» er med på å sette Andøya Space Center og norsk romvirksomhet på kartet. Norge har en spennende rom-historie som er viktig å formidle, og det er viktig å spre kunnskap om romvirksomhetens nytte og betydning i samfunnet.

Kons 3