Samarbeid med realfagskommuner

NAROM har samarbeidsavtaler med flere av realfagskommunene i Norge. Gjennom disse avtalene får kommunene tilbud om lærerkurs og elevkurs med relevante tema. Lærerne i kommunen får tilgang til unikt undervisningsmateriell om verdensrom og teknologi og de kan få gjennomføre spennende besøk i Romskip Aurora og på Andøya Space Center.