Prosjekt- og hovedoppgaver

NAROM tilbyr hvert år spennende romrelaterte hovedoppgaver for studenter ved norske utdanningsinstitusjoner. Hovedoppgavene er normalt knyttet til aktiviteten ved NAROM og kan være alt fra eksperimenter til studentraketter til programmering av Mars rover til bruk i undervisningssammenheng.

Hovedoppgavene sendes normalt til kontaktpersoner ved utdanningsinstitusjonene ved UiO, NTNU, UiT.

Skriver du på en romrelatert masteroppgave?

Skal du arbeide med en romrelatert masteroppgave? Les mer om NIFRO-Prisen, som er norsk romvirksomhets pris til den beste masteroppgaven innen romteknologi. Prisen er på kr 15 000,- NOK og deles ut under Space Dinner – romindustriens årskonferanse. Om NIFRO-Prisen: http://nifro.no/nifro-prisen/

Dersom du er interessert i å vite mer om muligheten med å ta hovedoppgaver knyttet til NAROM, ta kontakt med oss ved post@narom.no