Nordic Teachers Space Camp

– Med fokus på ny læreplan og overføringsverdi til din skole/klasserom

Nordic Teachers Space Camp 2017
Nordic Teachers Space Camp 2017

Årets sommercamp for lærere i ungdomsskolen og videregående skole gjennomføres på Andøya Space Center i tidsrommet 22. til 26. juni 2020.

Space campen er praktisk rettet og bygger på kompetansemålene i de nye norske læreplanene og de andre nordiske læreplanene. 

Med fokus på ny læreplan og overføringsverdi

Dette er campen for deg som ønsker økt inspirasjon, refleksjon, kunnskap og praktisk erfaring om hvordan du kan bruke raketter, sensorer og koding som fagdidaktiske verktøy i fagspesifikk og tverrfaglig opplæring.

Du vil ta aktiv del i forberedelse og gjennomføring av en rakettoppskyting, og gjennom dette får du muligheten til å dele- og høste erfaringer i et nordisk fagfellesskap.  Dette vil gi deg og din skole grunnlag for utvikling av praktiske undervisningsopplegg i realfag eller som del av tverrfaglig temaundervisning.