Nordic ESERO

NAROM har på oppdrag fra ESA, hatt ansvaret for gjennomføring av programmet «Nordic ESERO» (European Space Education Resource Office) i de nordiske landene i perioden 2013-2015. Programmet skal bidra til økt rekruttering innen matematikk, naturfag og teknologi gjennom støtte til skoler med ressurser, materiell, samt å tilby etter- og videreutdanningskurs for lærere. ESA har tydelige forventninger til aktiviteter og oppgaver i programmet, samt at det kreves 50% nordisk egenfinansiering.

Alle nordiske land

For perioden 2013-2015 har NAROM altså hatt et nordisk ansvar, og aktivitetene har vært planlagt og gjennomført i nært samarbeid med en rekke nordiske partnere i Danmark, Sverige og Finland.

Målgruppen for «Nordic ESERO» er først og fremst nordiske lærere i grunnskolen og videregående skole. I tillegg til å arrangere etter – og videreutdanningskurs, har det i 2015 vært fokus på deltagelse i konferanser og arrangere relevante seminarer. Det har også vært gitt direkte støtte til enkelte skoleprosjekter i de nordiske landene.

Det har i 2015 vært utviklet og gjennomført 6 nettbaserte og feltbaserte videreutdanningskurs hvor til sammen 81 nordiske lærere har deltatt. Kursene er gjennomført i samarbeid med Universitetet i Nordland, og hvert kurs har gitt 10 studiepoeng. Feltsamlingene har vært gjennomført på Andøya, Svalbard og i København.

Etter- og videreutdaninngskurs

I tillegg har det i 2015 vært gjennomført 26 etterutdanningskurs innen ulike romrelaterte temaer i de ulike nordiske land, og med totalt 485 nordiske lærere som deltakere. Gjennom ulike skoleaktiviteter og prosjekter knyttet til «Nordic ESERO» har det i 2015 deltatt totalt 2691 nordiske elever.

Evalueringene fra overnevnte kurs er svært positive. Lærerne har tilegnet seg kunnskap om romrelaterte temaer, samt sitter igjen med erfaring innen konkrete aktiviteter som kan brukes i en klasseromssituasjon. Mange av aktivitetene i forbindelse med «Nordic ESERO»-kursene er knyttet tett opp til nettressursen Sarepta.

Med 50 % finansiering av ESERO-programmet fra ESA, er dette et godt eksempel på at norsk medlemskap i ESA gir positive ringvirkninger også for norske lærere og elever. NAROM anser også denne satsningen som meget viktig og nyttig for lærere og elever i hele Norden.

I videreføringen av prosjektet har NAROM etablert samarbeid med totalt 17 nordiske partnere som i 2016 vil være med i gjennomføringen av Nordic ESERO prosjektet sammen med NAROM og ESA.

Gå til esero.no

20929766639_bbfe951cdd_k 21078689612_0bcb07ae1f_k 21002358226_a0144852ed_k 21296974770_67a47cc071_k 22391537999_26012a909d_b 22527195622_316da79438_b 22507421841_8047f90f31_b 22462195826_abb4e9f575_k