Landslinje i romteknologi

NAROM samarbeider med Nordland fylkeskommune/Andøy videregående skole om landslinjen i Vg3 romteknologi. Andøy videregående skole er den eneste skolen i Norge som tilbyr denne landslinjen, og i flere år har skolen hatt tre klasser (hver på 12 elever) med elever fra hele landet.

Romteknologi gir kunnskaper om et fagområde som er raskt voksende. Følgende fag tilbys:

  • Telemetri
  • Fjernanalyse og geografiske informasjonssystemer
  • Romteknologi og satellitteknikk
  • Elektronikk og kommunikasjonsteknologi
  • Romfysikk

I tillegg undervises det i engelsk, naturfag, matematikk, fysikk og kroppsøving.

Les mer på udir.no

Denne landslinjen er utarbeidet i samarbeid med Andøya Space Center og NAROM for bl.a. å imøtekomme et økende behov for personell innen romrelatert virksomhet, men også behov innenfor andre bransjer der elektronikk under ekstreme forhold er i fokus (bl.a. petroleumsvirksomheten).

Undervisningen i faget telemetri foregår i sin helhet ved NAROM. I tillegg får elevene være med på spennende romforskningsprosjekter, bl.a. rakettkampanjer og ballongslipp. NAROM inviterer også elevene til å delta på et eget introduksjonsseminar ved skolestart om høsten.

Studieopplegget

VG3 Romteknologi er en landslinje. Denne landslinjen er bygget opp i samarbeid med Andøya Space Center for å imøtekomme et økende behov for teknisk personell innen romrelatert virksomhet. Andøy videregående skole er den eneste skolen i landet som tilbyr denne linjen.

Undervisningen i telemetri foregår i sin helhet ved NAROM. Her kan elevene få være med på spennende romforskningsprosjekter, blant annet rakettkampanjer og ballongslipp. NAROM inviterer også elevene til å delta på et introduksjonsseminar ved skolestart om høsten.

Skolen legger til rette for at elevene som ønsker det kan skaffe seg generell studiekompetanse i løpet av skoleåret.

Slik søker du

Linjen bygger på VG2 Data og elektronikk, og elever fra hele landet har anledning til å søke.

Du søker på vanlig måte gjennom vigo.no. Når du oppgir at du går Data- og elektronikksystemer Vg2 kommer Romteknologi Vg3 opp som valgmulighet. Søknaden sendes til hjemfylket ditt, som deretter videresender den til inntakskontoret hos Fylkesutdanningssjefen i Nordland.