Landsdelslinje i Miljø- og energiteknikk

NAROM har bidratt i utviklingen av et nytt landsdekkende tilbud i Miljø- og energiteknikk på Andøy videregående skole som har som mål å starte opp skoleåret 2018/2019. Andøy videregående skole er den eneste skolen i Norge som tilbyr denne linjen på Vg3 studiespesialisering innenfor realfag, og der elever fra hele landet kan søke.

Elevene på denne linjen får lære hvordan fossilbasert energiforsyning kan erstattes med mer bærekraftige energisystemer med akseptable miljøpåvirkninger. Elevene skal også lære om mulige fremtidsscenarier for energibehov og klimagassutslipp, basert på internasjonalt anerkjente energisystemanalyser og prognoser, ha oversikt over ressursgrunnlag, arealbehov og miljøkonsekvenser for de viktigste lavkarbon energikildene. Elevene skal også identifisere og forstå problemene og lære om teknologi for fornybar energi.

En del av undervisningen og laborasjonene på denne nye linjen skal legges til NAROM, og der elevene får aktivt bruke måleinstrumenter og laboratorier som en del av undervisningen.