Fysikken i fokus

«Fysikken i fokus» er et rekrutteringsprogram i videregående skole som ble initiert i 2001 som et samarbeidstiltak mellom noen videregående skoler og NAROM, og med støtte fra Norges forskningsråd, Norsk RomsenterNasjonalt senter for realfagsrekruttering (tidligere RENATEsenteret) og NAROM.

Etter få år ble programmet oppsummert til å ha vært vellykket både for elever og lærere hvor elevene hadde fått økt faglig forståelse og kunnskap, samt økt innsikt i utdanningsveier og yrkesmuligheter. Elevenes kontakt med spennende fag og forskningsmiljø var en viktig inspirasjonskilde i fysikkundervisningen, og det hadde en positiv rekrutteringseffekt for valg av fysikk i videregående skole og i høyere utdanning.

I dette programmet får lærerne faglig oppdatering innenfor aktuelt fagstoff og nye forskningsområder. Dette har vært med på å inspirere lærerne og revitalisere realfagsmiljøene ved de deltakende skolene.

Skolepakken

«I overkant av 1 800 elever fikk under skolebesøkene høsten 2015 utvidet sine kunnskaper om verdensrommet«

Innholdet i skolepakken er:

  • Skolebesøk til de deltakende skolene
  • Aktivitetsleir ved ASC for Fysikk2-elever
  • Samling av realfagslærerne på ASC fra de deltakende skolene
  • Utvikling og gjennomføring av undervisningsopplegg for grunnskoleelever
  • Skoleåret 2015/2016 deltar i alt 14 videregående skoler fra fire fylker i dette programmet.

Siden 2005 er aktivitetene i programmet videreført gjennom «Fysikken i fokus – skolepakke», og som i sin helhet finansieres av NAROM og deltakende skoleeiere.

Skolesamling og aktivitetsleir

Under lærersamlingen høsten 2015 deltok 16 lærere fra deltakerskolene. I løpet av samlingen ble det gitt faglige foredrag, og lærerne fikk anledning til å utvide sitt nettverk av kolleger og annet fagpersonell. I løpet av samlingen ble det også gjennomført øvelser og demonstrasjoner som demonstrerer aktiviteten ved NAROM.

I overkant av 1 800 elever fikk under skolebesøkene høsten 2015 utvidet sine kunnskaper om verdensrommet, og de ble forhåpentligvis også inspirert til og fikk informasjon om spennende utdannings- og arbeidsmuligheter innenfor det realfaglige området og romvirksomhet.

NAROM har lagt til rette for ekskursjoner til ASC og bruker i denne forbindelse aktivt «Romskipet Aurora», der film og oppdrag gir spennende visualiseringer som skal stimulere barn og ungdom til økt interesse for real- og teknologifag. Ekskursjonene har som oftest en varighet på en dag. For øvrig blir det ved de fleste kurs og aktiviteter ved NAROM også gitt presentasjoner av aktiviteten ved ASC og ALOMAR.