Fysikken i fokus

«Fysikken i fokus» er et rekrutteringsprogram i videregående skole som ble initiert i 2001 som et samarbeidstiltak mellom noen videregående skoler og NAROM, og med støtte fra Norges forskningsråd, Norsk RomsenterNasjonalt senter for realfagsrekruttering (tidligere RENATEsenteret) og NAROM.

Etter få år ble programmet oppsummert til å ha vært vellykket både for elever og lærere hvor elevene hadde fått økt faglig forståelse og kunnskap, samt økt innsikt i utdanningsveier og yrkesmuligheter. Elevenes kontakt med spennende fag og forskningsmiljø var en viktig inspirasjonskilde i fysikkundervisningen, og det hadde en positiv rekrutteringseffekt for valg av fysikk i videregående skole og i høyere utdanning.

I dette programmet får lærerne faglig oppdatering innenfor aktuelt fagstoff og nye forskningsområder. Dette har vært med på å inspirere lærerne og revitalisere realfagsmiljøene ved de deltakende skolene.

Skolepakken

«Hvert år får omtrent 1 800 elever utvidet sine kunnskaper om verdensrommet gjennom skolebesøkene»

Innholdet i skolepakken er:

  • Skolebesøk til de deltakende skolene
  • Aktivitetsleir ved ASC for Fysikk2-elever
  • Samling av realfagslærerne på Andøya Space Center fra de deltakende skolene
  • Utvikling og gjennomføring av undervisningsopplegg for grunnskoleelever

Siden 2005 er aktivitetene i programmet videreført gjennom «Fysikken i fokus – skolepakke», og som i sin helhet finansieres av NAROM og deltakende skoleeiere.