European Space Camp

SR - ESC 2015 Day 5 309

European Space Camp blir arrangert av NAROM og organisasjonen European Space Camp i månedsskiftet juni/juli eller august hvert år.

24 deltakere fra flere forskjellige nasjoner får oppleve en lærerik og spennende uke på Andøya Space Center. Deltakerne får forelesninger i romrelaterte emner, samt gruppearbeid hvor kunnskapene blir satt ut i praksis. De får også ta aktivt i bruk de unike laboratorier og instrumenter som finnes på romsenteret. På slutten av leiren har European Space Camp sitt absolutte klimaks – oppskyting av en rakett med instrumenter deltakerne selv har satt sammen og klargjort.

Andøya Space Center og Norsk Romsenter støttet leiren økonomisk, og bidrar også med foredrag om norsk romvirksomhet.

De norske deltakerne rekrutteres i hovedsak gjennom egne stipendavtaler mellom NAROM og skoleeierne (fylkeskommuner), og som sikrer plasser på campen for de fylkeskommunene som har slik avtale.

Les mer om European Space Camp og hvordan du kan bli med på spacecamp.no