EU Space Awareness

EU Space Awareness (EUSPACE) prosjektet har som målsetning å skape entusiasme for romfart og romvitenskap og å få opp interessen hos elever for en karriere innenfor området. NAROM står for koordinering av aktivitetene i de nordiske landene.

EUSPACE skal

  • Stimulere den neste generasjonen med romfartsforskere
  • Bidra til at barn skal utvikle en sans for å være del av et europeisk og globalt samfunn.
  • Bidra til bygge langfristige partnerskap mellom personer med forskjellige kulturell bakgrunn og fra forskjellige land innenfor og utenfor Europa.
  • Bidra til å bygge opp den vitenskapelige og teknologiske kapasiteten i utviklingsland.

Lærere som er interessert kan bidra ved å gjennomføre en elevundersøkelse i klasserommet (norsk meteriale) eller ved å gjennomføre en ressursanalyse (engelsk materiale).

Les mer om EU Space Awareness her. Du kan også følge de på Facebook, Instagram og Twitter.