Elevkonkurranse: Fly ditt eksperiment med drone – Trondheim

Institutt for teknisk kybernetikk, Institutt for elektronisk systemdesign og Skolelaboratoriet ved NTNU arrangerer i samarbeid med NAROM en ny og spennende konkurranse for elever i videregående skole. Gjennom konkurransen får elever være ingeniører og forskere, hvor de skal designe, bygge og programmere et eget eksperiment for maritime omgivelser.

Lærerkurs: Fly ditt eksperiment med drone – Trondheim

  • Sted: Trondheim
  • Første kursdag: 24.09, 2018
  • Siste kursdag: 25.09, 2018

Eksperimentet skal lastes på og deretter flys av en drone over en strekning nært havet, samtidig som den samler inn data som sendes til en mottaker på bakken.

NTNU har et eget senter for autonome maritime operasjoner og systemer, kalt AMOS som benytter autonome ubemannede farkoster (under vann, på bakken og i luften). NTNU AMOS bidrar til å øke kunnskapen om teknologi for havrommet, droner, elektronikk og kunstig intelligens

Gjennom deltagelse i konkurransen får elevene blant annet erfaring i bruk av droner, elektronikk og trådløs kommunikasjon. Et av hovedmålene med konkurransen er å øke elevenes interesse for teknologi og realfag.

Lærerkurs

For at lærerne skal bli kjent med elevprosjektet, holdes det et to-dagers lærerkurs ved NTNU, høsten 2018. På dette kurset får du god introduksjon til konseptet og tid til praktiske øvelser. Her kan du melde deg på kurset.

Følg med på denne nettsiden for mer detaljer om konkurransen.

Kjøreplan

Når Hva
16. mai 2018 Utlysning av lærerkurs og konkurranse
25. august 2018 Søknadsfrist til lærerkurs
24. – 25. september 2018 Lærerkurs
1. november 2018 Søknadsfrist til å melde på konkurransen
1. desember 2018 Beskjed om hvilke skoler som får delta i konkurransen
24. februar 2019 Frist for innlevering av statusrapport fra de deltagende lagene
1. – 4. April 2019 Tidspunkt for «Fly ditt eksperiment med drone»-konkurransen

 

Foto: Norsk Romsenter

Foto: Norsk Romsenter

Foto: Norsk Romsenter

Foto: Norsk Romsenter

Foto: Norsk Romsenter

Foto: Norsk Romsenter