Din forespørsel om tilgang er godkjent. Vennligst sjekk din e-post

Din forespørsel om tilgang ble avvist

E-post

Du har allerede sendt inn en søknad. Vennligst sjekk din e-postkonto, og muligens spam-katalogen.

Din forespørsel har blitt avslått.

E-posten du oppga er ikke en gyldig e-postadresse. Vennligst kontroller skrivemåten. Husk at e-postadresser ikke kan inneholde æ, ø, og å

Takk for din interesse. Din søknad vil bli vurdert av NAROM etter at søknadsfristen har gått ut.

E-post
Fornavn
Etternavn
Nåværende arbeidssted/skole
Faglig bakgrunn
Hvorfor ønsker du å delta?

Nettbasert lærerkurs Andøya Mission Control

Beskrivelse

«Andøya Mission Control» er et nytt nettbasert spill som lar elever på ungdomstrinnet gjennomføre et romoppdrag direkte fra klasserommet. De deltar i et oppdrag gitt av en Mission Commander som er lokalisert i Romskipet Aurora ved Andøya Space Center. «Andøya Mission Control» er basen for et romoppdrag, og det første oppdraget som er utviklet er «Oppdrag solstorm».

Programmet

Kurset tar utgangspunkt i følgende plan:

 • Presentasjon av Andøya Space Center og NAROM
 • Presentasjon av Andøya Mission Control
 • Gjennomgang av undervisningsplanen
 • Gjennomgang av det praktiske ved en gjennomføring
 • Pause/lunsj
 • Oppdrag solstorm
 • Oppsummering/evaluering

Les mer om Andøya Mission Control på narom.no

 

Nøkkelinfo

 • Sted: Andøya Space Center
 • Første kursdag: 23.01, 2017
 • Siste kursdag: 23.01, 2017
 • Siste dag for påmelding: 16.12, 2016