Andøya Mission Control

 • Fra lanseringen av Andøya Mission Control 9. juni 2016 på Andenes skole
 • Fra lanseringen av Andøya Mission Control 9. juni 2016 på Andenes skole
 • December spacewalk (Foto: ESA/NASA)
 • A pretty good impression (Foto: NASA/ESA)
 • Mission Commander in action (Foto: NAROM)
 • Illustrasjon: NAROM

«Andøya Mission Control» er et nytt nettbasert spill som lar elever på ungdomstrinnet gjennomføre et romoppdrag direkte fra klasserommet. 12 elever (maks 16) deltar i et oppdrag gitt av en Mission Commander som er lokalisert i Romskipet Aurora ved Andøya Space Center. «Andøya Mission Control» er basen for et romoppdrag, og det første oppdraget som er utviklet er «Oppdrag solstorm».

Dette er et tilbud til skoleelever som ikke så lett kan reise til Romskipet Aurora og ta del i et oppdrag der, men samtidig gi en smakebit av hva man kan oppleve dersom man tar turen til Andøya Space Center og Romskipet Aurora.

Nettbasert lærerkurs Andøya Mission Control

 • Målgruppe: Lærere
 • Sted: Andøya Space Center
 • Første kursdag: 05.06, 2017
 • Siste kursdag: 05.06, 2017
 • Siste dag for påmelding:
  15.05, 2017

Lærerkurs

Er du interessert i å gjennomføre dette oppdraget i klasserommet ditt må du gjennom et obligatorisk lærerkurs. Dette kurset kan du ta lokalt på Andøya Space Center, eller over nett. Her vil det bli gitt detaljert informasjon og en god orientering om hva et slikt oppdrag går ut på. Det vil også bli gjennomført et oppdrag for å gi læreren et godt innblikk i hva det dreier seg om.

Kompetansemål

Oppdraget er laget for å dekke mange kompetansemål på ungdomstrinnet i flere fag. Dette er også et tilbud som i aller høyeste grad tar i bruk moderne læringsplattformer og nett, for eksempel:

 • Forklare betydningen av å se sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen
 • Innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og framstille resultater grafisk
 • Beskrive et elektronisk kommunikasjonssystem, forklare hvordan informasjon overføres fra avsender til mottaker, og gjøre rede for positive og negative konsekvenser
 • Undersøke et emne fra utforskningen av verdensrommet, sammenstille og presentere informasjon fra ulike kilder
 • Undersøke og beskrive egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer og bruke egenskapene i samband med konstruksjoner og beregninger
 • Formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport
 • Bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk

«Andøya Mission Control er et nettbasert spill som lar elever på ungdomstrinnet gjennomføre et romoppdrag fra klasserommet»
Last ned undervisningenplan for Andøya Mission Control

Utstyr

Det kreves ikke mye utstyr for å gjennomføre et oppdrag fra klasserommet, noen datamaskiner, god internett-tilgang, webkamera og et par mikrofoner og høyttalere er alt som skal til for å sette opp Andøya Mission Control på skolen din.

Tidsbruk

I tillegg til lærerkurset som tar en halv dag, krever dette noe forberedelsestid for deg som lærer. Klasserommet skal settes opp og utstyr klargjøres. Utover dette er det i undervisningsplanen lagt opp til tre skoletimer med elevene i forkant og en i etterkant.

Priser

Lærerkurset koster NOK 200 per deltaker.

Gjennomføring av oppdraget koster NOK 1200 per oppdrag (dvs for maks 16 elever).

Dersom klassen har flere enn 16 elever må den deles i to grupper. For gjennomføring av to oppdrag i en og samme klasse er prisen NOK 2200.

Meld din interesse

Høres dette ut som noe du kunne tenkt deg å gjennomføre i din klasse? Bruk skjemaet under for å melde din interesse:

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefon

Skole (obligatorisk)

Melding