Undervisningsaktiviteter

NAROM gjennomfører en rekke undervisningsaktiviteter innen romteknologi, romfysikk, atmosfære og miljø. I samarbeid med Andøya Space Center tilbys spennende romfartsrelaterte øvelser, og er derfor blitt en viktig feltstasjon for mange utdanningsinstitusjoner. Her følger en oversikt over noen av aktivitetene våre:

Andøya Mission Control

Gjør klasserommet om til et kontrollsenter og la elevene dine gjennomføre et oppdrag i verdensrommet direkte fra skolen.

European Space Camp

Hver sommer organiseres European Space Camp en rakettleir på Andøya Space Center for videregående elever som får en lærerik og spennende opplevelse for livet.

Fly a Rocket!

In collaboration with ESA and the Norwegian Space Agency, the Fly a Rocket! programme offers the chance to University students early in their studies to learn about rocketry and launch their very own rocket from Andøya Space Center.

Fysikken i fokus

Skoleklasser på tvers av Norge får besøk av NAROM og deretter reiser de på fysikkleir til Andøya Space Center, et tiltak for å få flere til å velge fysikkfag i videregående.

Nordic CanSat Competition

Nordic ESERO inviterer skoler med elever på videregående skoles nivå fra Norge, Sverige og Finland til å delta i et spennende undervisningsprogram hvor bygging og oppskytning av «brusbokssatellitter» inngår.

Nordic Teacher Space Camp

Spennende sommerkurs for realfagslærere i grunnskolen og videregående skole. Professorer, ingeniører og forskere vil sørge for at dagene på Andøya Space Center blir lærerike, inspirerende og uforglemmelige.