Aktiviteter

  • Fra lanseringen av Andøya Mission Control 9. juni 2016 på Andenes skole (Foto: Nordland Fylkeskommune)

NAROM gjennomfører en rekke undervisningsaktiviteter innen romteknologi, romfysikk, atmosfære og miljø. I samarbeid med Andøya Space Center tilbyr NAROM spennende romrelaterte laboratorieøvelser, og er derfor blitt en viktig feltstasjon for mange utdanningsinstitusjoner.

Andøya Mission Control

«Andøya Mission Control» er et nytt nettbasert spill som lar elever på ungdomstrinnet gjennomføre et romoppdrag direkte fra klasserommet. De deltar i et oppdrag gitt av en Mission Commander som er lokalisert i Romskipet Aurora ved Andøya Space Center. «Andøya Mission Control» er basen for et romoppdrag, og det første oppdraget som er utviklet er «Oppdrag solstorm». Les mer

European Space Camp

25 deltakere fra flere forskjellige nasjoner får oppleve en lærerik og spennende uke på Andøya Space Center. Deltakerne får forelesninger i romrelaterte emner, samt gruppearbeid hvor kunnskapene blir satt ut i praksis. De får også ta aktivt i bruk de unike laboratorier og instrumenter som finnes på romsenteret. På slutten av leiren har European Space Camp sitt absolutte klimaks – oppskyting av en rakett med instrumenter deltakerne selv har satt sammen og klargjort. Les mer

Nordic Teachers Space Camp

Spennende sommerkurs for realfagslærere i grunnskolen og videregående skole. Professorer, ingeniører og forskere vil sørge for at dagene på Andøya Space Center blir lærerike, inspirerende og uforglemmelige. Deltakerne vil få forelesninger i spennende romrelaterte emner, samt gruppearbeid hvor kunnskapen settes ut i praksis. Slik får deltakerne ta aktivt i bruk unike nasjonale ressursene som finnes på Andøya Space Center. Les mer

Fysikken i Fokus

«Fysikken i fokus» er et rekrutteringsprogram i videregående skole som ble initiert i 2001 som et samarbeidstiltak mellom noen videregående skoler og NAROM, og med støtte fra Norges forskningsråd, Norsk Romsenter, Nasjonalt senter for realfagsrekruttering (tidligere RENATEsenteret) og NAROM. Les mer

Nordic CanSat Competition

NAROM etablerte i 2009 et program for bygging av CanSat («brusbokssatellitter) i Norge. Prosjektet gir elever og lærere et innblikk i et satellittprosjekt på en enkel og forståelig måte, og slik skape en økt interesse for realfag og teknologi. Konseptet passer godt inn i læreplanen til programfaget ”Teknologi og forskningslære”, men egner seg også som elevprosjekt innenfor andre realfag og yrkesfag. Les mer

Nordic ESERO

NAROM har på oppdrag fra ESA, hatt ansvaret for gjennomføring av programmet «Nordic ESERO» (European Space Education Resource Office) i de nordiske landene i perioden 2013-2015. Programmet skal bidra til økt rekruttering innen matematikk, naturfag og teknologi gjennom støtte til skoler med ressurser, materiell, samt å tilby etter- og videreutdanningskurs for lærere. Les mer

Arctic Earth Observation and Surveillance Technologies

Arctic Earth Observation and Surveillance Technologies (Arctic EO) er et prosjekt som tar i bruk av ubemannede fly (UAS) og satellitter som plattform for fjernmåling i arktiske strøk. NAROM har hovedansvaret for en arbeidspakke prosjektet som går på utdanning og formidling. Les mer

Landslinje i romteknologi

NAROM samarbeider med Nordland fylkeskommune/Andøy videregående skole (AVS) om landslinjen i romteknologi (Vg3). AVS er den eneste skolen i Norge som tilbyr denne landslinjen, og i 2015 (dvs både skoleåret 2014/2015 og 2015/2016) hadde skolen tre klasser (a 12 elever) med elever fra hele landet. Les mer

Landsdelslinje i Miljø- og energiteknikk

I 2015 bidro NAROM i utviklingen av et nytt landsdekkende tilbud i Miljø- og energiteknikk på Andøy videregående skole som starter opp skoleåret 2016/2017. Andøy videregående skole er den eneste skolen i Norge som tilbyr denne linjen på Vg3 studiespesialisering innenfor realfag, og der elever fra hele landet kan søke. Les mer

Raketter i skolen

Rakettfysikk i skolen er et dagskurs – bygg og skyt opp din egen modellrakett, en morsom og spennende måte å lære om hvordan man kan bruke raketter som tema i undervisningen. Les mer

Fly a Rocket

NAROM, in collaboration with the Norwegian Space Centre invites ESA to collaborate on a new programme, «fly a rocket!». The «fly a rocket!» programme consists of two elements; initial distance learning and training, and then a student rocket campaign taking place at Andøya Space Centre, followed by a technical report. Read more

Starburst

Space technology and satellite surveillance is in rapid development. STARBURST is the first national, cross-industrial summer project within NewSpace! Read more