Din forespørsel om tilgang er godkjent. Vennligst sjekk din e-post

Din forespørsel om tilgang ble avvist

E-post

Du har allerede sendt inn en søknad. Vennligst sjekk din e-postkonto, og muligens spam-katalogen.

Din forespørsel har blitt avslått.

E-posten du oppga er ikke en gyldig e-postadresse. Vennligst kontroller skrivemåten. Husk at e-postadresser ikke kan inneholde æ, ø, og å

Takk for din interesse. Din søknad vil bli vurdert av NAROM etter at søknadsfristen har gått ut.

E-post
Fornavn
Etternavn
Nåværende arbeidssted/skole
Faglig bakgrunn
Hvorfor ønsker du å delta?

Arduino - Grunnkurs programmering

Beskrivelse

NAROM samarbeider med Skolelaboratoriet ved NTNU og Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) for å arrangere kurs for videregående skole, elever og lærere.

Under kurset lærer man grunnleggende kommandoer for avlesning av av noen utvalgte sensorer som spenning, temperatur og trykk, og styring av aktuatorer, som lys og visning av tekst på display. For å bli i stand til dette må man også lære om programstrukturer og de viktigste kommandoene.

Kurset er ment som et introduksjonskurs i programmering for lærere som skal delta på CanSat-kurset 15. og 16. september, men egner seg også som et selvstendig grunnkurs i programmering av Arduino. Kurset er åpent for alle interesserte, men de som også skal delta på det påfølgende CanSat-kurset vil ha førsteprioritet.

Tid og sted: mandag 14. september kl. 0830 – 1600. NAROM, Andøya Space Center.

Målgruppe:

 • Lærere som ønsker litt oppfrisking av programmeringskunnskapene før CanSat-kurset 15.-16. september.
 • Lærere på vgs som underviser Teknologi og forskningslære
 • Lærere i ungdomsskolen som underviser Teknologi praksis, Programmering og Teknologi og forskningslære

Kursavgift: Kurset gjennomføres som en del av Nordic ESERO-prosjektet og er gratis for deltakere fra Norge, Sverige og Finland. Dersom man trekker seg fra kurset etter 3. september eller ikke møter opp vil man bli fakturert NOK 800,-

Kostnader kost og losji: Kost og losji dekkes av NAROM.

Reisekostnader: Man må selv bestille og betale reise, men man kan i etterkant av kurset søke om 50% reisestøtte (maks 2000 NOK).

Påmelding: Påmeldingen skjer via skolelab.no. Registrer deg og meld deg på kurset: Nordic ESERO - Arduino, Grunnkurs programmering.

Søknadsfrist: Fortløpende påmelding frem til onsdag 19. august. Maks 24 plasser.

Forberedelser: Installasjon av Arduino programvare på egen PC – veiledning sendes ut

Kursholdere: Odd-Einar Cederval Nervik, NAROM og Nils Kr. Rossing Skolelaboratoriet ved NTNU

Overordnet læringsutbytte: Målet med kurset er gi lærere en generell innføring i programmering av Arduino med tanke på å ta det i bruk i egen undervisning.

Læringsutbytte:

Deltagerne skal:

 • kunne koble opp Arduino med noen utvalgte sensorer og aktuatorer
 • kunne utføre grunnleggende programmering av Arduino
 • kunne hente inn data fra sensorer og brytere og kunne styre aktuatorer
 • ha kunnskap om de vanligste programstrukturer brukt med Arduino
 • kunne bruke de vanligste kommandoene
 • kunne bruke monitor for visning av data

Faglig innhold:

Kurset vil basere seg på noen utvalgte prosjekter som deltagerne arbeider med to og to:

 • Vi begynner helt grunnleggende med å få en lysdiode til å blinke
 • Deretter kobler vi til et display og lager en rakettnedtelling
 • Vi kan også bruke displayet til å lage et voltmeter
 • for til sist å lage en høydemåler

I tråd med prosjektene vil kurset inneholde en gjennomgang av:

 • Arduino mikrokontroller, hva er det?
 • Oppstart og bruk av programverktøy
 • Arduino-kortet, koblingsbrett, elektroniske komponenter, jumpere, programeditoren, grunnleggende programstruktur, innskriving av program, kompilering, opplasting mm.
 • Lysdioder, oppkobling, digitale porter, styring av LED, ev. LED-display, sekvensiell tenkning mm.
 • Avlesning av analoge porter, ADC, omregning, bruk av IDE monitor, opplasting av bibliotek, skrive til lite display, bruk av I2C-buss
 • • Avlesning av trykk- og temperatursensorer, omregninger, beregning av høyde, kalibrering

Vi ønsker at hver enkelt skal jobbe i sitt eget tempo, derfor må man regne med at man kanskje ikke rekker å komme gjennom alle alle oppgavene.

Nøkkelinfo

 • Sted: Andøya Space Center
 • Første kursdag: 14.09, 2020
 • Siste kursdag: 14.09, 2020