Din forespørsel om tilgang er godkjent. Vennligst sjekk din e-post

Din forespørsel om tilgang ble avvist

E-post

Du har allerede sendt inn en søknad. Vennligst sjekk din e-postkonto, og muligens spam-katalogen.

Din forespørsel har blitt avslått.

E-posten du oppga er ikke en gyldig e-postadresse. Vennligst kontroller skrivemåten. Husk at e-postadresser ikke kan inneholde æ, ø, og å

Takk for din interesse. Din søknad vil bli vurdert av NAROM etter at søknadsfristen har gått ut.

E-post
Fornavn
Etternavn
Nåværende arbeidssted/skole
Faglig bakgrunn
Hvorfor ønsker du å delta?

AVLYST - Nordic Teachers Space Camp - 2020

  • NTSC 2019
  • NTSC 2019
  • NTSC 2018
  • NTSC 2017

Beskrivelse

– Med fokus på ny læreplan og overføringsverdi til din skole/klasserom

Årets sommercamp for lærere i ungdomsskolen og videregående skole gjennomføres på Andøya Space Center i tidsrommet 22. til 26. juni 2020.

Space campen er praktisk rettet og bygger på kompetansemålene i de nye norske læreplanene og de andre nordiske læreplanene. 

Dette er campen for deg som ønsker økt inspirasjon, refleksjon, kunnskap og praktisk erfaring om hvordan du kan bruke raketter, sensorer og koding som fagdidaktiske verktøy i fagspesifikk og tverrfaglig opplæring.

Du vil ta aktiv del i forberedelse og gjennomføring av en rakettoppskyting, og gjennom dette får du muligheten til å dele- og høste erfaringer i et nordisk fagfellesskap.  Dette vil gi deg og din skole grunnlag for utvikling av praktiske undervisningsopplegg i realfag eller som del av tverrfaglig temaundervisning. 

Alle deltakerne må være ankommet NAROM/Andøya Space Center i løpet av ettermiddag/kveld 21.juni.

Kostnader:

  • For medlemmer i Utdanningsforbundet: NOK 3 000,-
  • For ikke- medlemmer i Utdanningsforbundet: NOK 4 000,-

Dette inkluderer all undervisning, kost og losji, samt sosiale aktiviteter i 5 dager. Ved mangel på avbestilling minimum 30 dager før oppstart eller manglende oppmøte ved kursstart vil NAROM forbeholde seg retten til å kreve inn kursavgiften i sin helhet.

Det er mulig å søke om 50 % (maks 2 000,- NOK) i reisestøtte i etterkant av Campen.

Stipendplasser for lærere i Norge:

Det gjøres oppmerksom på at flere skoleeiere i Norge (kommuner og fylkeskommuner) har egne stipenplasser for hhv grunnskolen og videregående skole som dekker kostnadene for deltakelse. Dersom du tilhører kommune eller fylkeskommuner som har stipendplasser, så kan du søke disse om å få tildelt stipendplass. Oversikt over norske stipendplasser får du ved henvendelse til NAROM (post@narom.no).

Stipendplasser for lærere i Sverige og Finland:

Lærere i Sverige og Finland kan også søke på stipendplass gjennom Nordic ESERO prosjektet som dekker deltakelsen på campen. Søknad sendes innen 1.april til post@narom.no

Det gjøres oppmerksom på at all undervisning skjer på norsk/skandinavisk.

Samarbeid

Kurset arrangeres i samarbeid med Utdanningsforbundet.

Nøkkelinfo

  • Sted: Andøya Space Center
  • Første kursdag: 22.06, 2020
  • Siste kursdag: 26.06, 2020