Din forespørsel om tilgang er godkjent. Vennligst sjekk din e-post

Din forespørsel om tilgang ble avvist

E-post

Du har allerede sendt inn en søknad. Vennligst sjekk din e-postkonto, og muligens spam-katalogen.

Din forespørsel har blitt avslått.

E-posten du oppga er ikke en gyldig e-postadresse. Vennligst kontroller skrivemåten. Husk at e-postadresser ikke kan inneholde æ, ø, og å

Takk for din interesse. Din søknad vil bli vurdert av NAROM etter at søknadsfristen har gått ut.

E-post
Fornavn
Etternavn
Nåværende arbeidssted/skole
Faglig bakgrunn
Hvorfor ønsker du å delta?

Nordic Teachers Space Camp 2019 - Andøya Space Center

Beskrivelse

Spennende sommerkurs for nordiske lærere i grunnskolen og videregående skole.

Nordic Teachers Space Camp 2019 arrangeres i tiden 24. - 29. juni 2019. Campen er tilrettelagt for realfagsinteresserte lærere i grunnskolen og videregående skole.

Professorer, ingeniører og forskere vil sørge for at dagene på Andøya Space Center blir lærerike, inspirerende og uforglemmelige. Deltakerne vil få forelesninger i spennende romrelaterte emner. samt gruppearbeid hvor kunnskapen settes ut i praksis. Slik får deltakerne ta aktivt i bruk de unike nasjonale ressursene som finnes på Andøya Space Center.

Det vil bli lagt vekt på en opplæring tilpasset deltakernes faglige nivå. Det sosiale blir også ivaretatt, blant annet gjennom fellesaktiviteter og Hvalsafari.

På slutten av oppholdet har Nordic Teachers Space Camp sitt absolutte klimaks - oppskyting av rakett med nyttelast som deltakerne selv skal sette sammen og klargjøre.

Hensikten med sommerkurset er at deltakerne gjennom praktisk anvendelse av fysikk, matematikk og teknologi skal få økt interessen for, og i større grad ta i bruk, romrelaterte emner og teknologi i skolen.

Alle deltakerne må være ankommet NAROM/Andøya Space Center i løpet av ettermiddag/kveld 23.juni.

Kostnader:

  • For medlemmer i Utdanningsforbundet: NOK 3 000,-
  • For ikke- medlemmer i Utdanningsforbundet: NOK 4 000,-

Dette inkluderer all undervisning, kost og losji, samt sosiale aktiviteter i 5 dager. Ved mangel på avbestilling minimum 30 dager før oppstart eller manglende oppmøte ved kursstart vil NAROM forbeholde seg retten til å kreve inn kursavgiften i sin helhet.

Det er mulig å søke om 50 % (maks 2 000,- NOK) i reisestøtte i etterkant av Campen.

Stipendplasser for lærere i Norge:

Det gjøres oppmerksom på at flere skoleeiere i Norge (kommuner og fylkeskommuner) har egne stipenplasser for hhv grunnskolen og videregående skole som dekker kostnadene for deltakelse. Dersom du tilhører kommune eller fylkeskommuner som har stipendplasser, så kan du søke disse om å få tildelt stipendplass. Oversikt over norske stipendplasser får du ved henvendelse til NAROM (post@narom.no).

Stipendplasser for lærere i Sverige og Finland:

Lærere i Sverige og Finland kan også søke på stipendplass gjennom Nordic ESERO prosjektet som dekker deltakelsen på campen. Søknad sendes innen 1.april til post@narom.no

Det gjøres oppmerksom på at all undervisning skjer på norsk/skandinavisk.

Samarbeid

Kurset arrangeres i samarbeid med Utdanningsforbundet og Andøya Space Center.

Nøkkelinfo

  • Sted: Andøya Space Center
  • Første kursdag: 24.06, 2019
  • Siste kursdag: 28.06, 2019
  • Siste dag for påmelding: 06.06, 2019